• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Архива саопштења - 2019 година

9.
Дец.
2019.

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 09. децембра 2019. године

9.
Дец.
2019.

Предлог одлуке Високог савета судства од 09. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

3.
Дец.
2019.

Смернице за стандардизацију доставница у судским поступцима

2.
Дец.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

2.
Дец.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 84/19 од 29. новембра 2019. године

21.
Нов.
2019.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ТЕРМИНА РАЗГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ СУДОВЕ "Сл.Гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

21.
Нов.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Виши суд у Београду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

20.
Нов.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

20.
Нов.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 66/19 од 18.09.2019. године

20.
Нов.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

Pages