• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Стратегије и акциони планови

Национална стратегија реформе правосуђа

Извештаје о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 можете преузети са следећег линка:

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaji-o-sprovodjenju-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php

Категорије докумената: