• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог одлуке Високог савета судства од 24. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

24
Дец
2019

Високи савет судства на седници одржаној 24. децембра 2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  65/19 од 13. септембра 2019. године донео је: