• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор председника у судовима

Избор председника у судовима

Предлог Одлуке о избору председника суда са седнице Високог савет судства од 03.06.2021. године-

РАЗГОВОРИ СА КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРЕДСЕДНИКЕ СУДОВА ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ,,СЛ.ГЛАСНИКУ РС“ 17/21 ОД 26.02.2021. ГОДИНЕ