• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор председника у судовима

Избор председника у судовима

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор председника Основног суда у Бечеју, по огласу („Службени гласник РС“, бр. 20/23 од 10. марта 2023. године)