• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор председника у судовима

Избор председника у судовима

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши и Привредни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" 27/20 од 13. марта 2020. године

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике Вишег суда у Сремској Митровици и Привредних судова у Зрењанину, Нишу, Панчеву и Сомбору "Сл. Гласник РС" 27/20 од 13.03.2020. године