• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Избор председника у судовима

Избор председника у судовима

Избор председника у Прекршајном суду у Обреновцу, Основном суду у Новом Саду и Основном суду у Новом Пазару

Избор председника у Апелационом суду у Београду, Крагујевцу и Нишу и Управном суду, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 104/2017 од 22.11.2017. године