• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Архива саопштења - 2019 година

8.
Апр.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Виши судови, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

8.
Апр.
2019.

Коначан списак кандидата који су конкурисали за Више судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године, са оценом са испита.

4.
Апр.
2019.

Коначан списак кандидата који су конкурисали за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године, са оценом са испита.

4.
Апр.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

28.
Мар.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Привредне судове по Огласима објављеним у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године и у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

25.
Мар.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС” број 20/19 од 22. марта 2019. године.

25.
Мар.
2019.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године)

18.
Мар.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА - "Сл. Гласник РС" бр. 18/19 од 15. марта 2019. године

15.
Мар.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредном суду у Ужицу, Зајечару и Крагујевцу

15.
Мар.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

Pages