• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Мрежа судова

Судови

 • Врховни суд
  • Апелациони суд у Београду
   • Виши суд у Београду
    • Први основни суд у Београду
    • Други основни суд у Београду
    • Трећи основни суд у Београду
    • Основни суд у Младеновцу
    • Основни суд у Обреновцу
    • Основни суд у Лазаревцу
   • Виши суд у Ваљеву
    • Основни суд у Ваљеву
    • Основни суд у Мионици
    • Основни суд у Убу
   • Виши суд у Панчеву
    • Основни суд у Вршцу
    • Основни суд у Панчеву
   • Виши суд у Смедереву
    • Основни суд у Смедереву
    • Основни суд у Великој Плани
  • Апелациони суд у Крагујевцу
   • Виши суд у Јагодини
    • Основни суд у Јагодини
    • Основни суд у Деспотовцу
    • Основни суд у Параћину
   • Виши суд у Крагујевцу
    • Основни суд у Крагујевцу
    • Основни суд у Аранђеловцу
   • Виши суд у Краљеву
    • Основни суд у Рашкој
    • Основни суд у Краљеву
   • Виши суд у Крушевцу
    • Основни суд у Трстенику
    • Основни суд у Крушевцу
    • Основни суд у Брусу
   • Виши суд у Новом Пазару
    • Основни суд у Сјеници
    • Основни суд у Новом Пазару
   • Виши суд у Ужицу
    • Основни суд у Прибоју
    • Основни суд у Пожеги
    • Основни суд у Пријепољу
    • Основни суд у Ужицу
   • Виши суд у Чачку
    • Основни суд у Чачку
    • Основни суд у Горњем Милановцу
    • Основни суд у Ивањици
   • Виши суд у Пожаревцу
    • Основни суд у Пожаревцу
    • Основни суд у Петровцу на Млави
    • Основни суд у Великом Градишту
  • Апелациони суд у Новом Саду
   • Виши суд у Суботици
    • Основни суд у Суботици
    • Основни суд у Сенти
   • Виши суд у Шапцу
    • Основни суд у Лозници
    • Основни суд у Шапцу
   • Виши суд у Зрењанину
    • Основни суд у Бечеју
    • Основни суд у Зрењанину
    • Основни суд у Кикинди
   • Виши суд у Новом Саду
    • Основни суд у Бачкој Паланци
    • Основни суд у Новом Саду
   • Виши суд у Сомбору
    • Основни суд у Сомбору
    • Основни суд у Врбасу
   • Виши суд у Сремској Митровици
    • Основни суд у Сремској Митровици
    • Основни суд у Старој Пазови
    • Основни суд у Руми
    • Основни суд у Шиду
  • Апелациони суд у Нишу
   • Виши суд у Нишу
    • Основни суд у Нишу
    • Основни суд у Алексинцу
   • Виши суд у Пироту
    • Основни суд у Димитровграду
    • Основни суд у Пироту
   • Виши суд у Прокупљу
    • Основни суд у Прокупљу
    • Основни суд у Куршумлији
   • Виши суд у Зајечару
    • Основни суд у Бору
    • Основни суд у Књажевцу
    • Основни суд у Зајечару
   • Виши суд у Неготину
    • Основни суд у Неготину
    • Основни суд у Мајданпеку
   • Виши суд у Врању
    • Основни суд у Врању
    • Основни суд у Бујановцу
    • Основни суд у Сурдулици
   • Виши суд у Лесковцу
    • Основни суд у Лебану
    • Основни суд у Лесковцу
 • Управни суд
  • Одељење управног суда у Крагујевцу
  • Одељење управног суда у Нишу
  • Одељење управног суда у Новом Саду
  • Седиште управног суда у Београду
 • Привредни апелациони суд
  • Привредни суд у Београду
  • Привредни суд у Ваљеву
  • Привредни суд у Зајечару
  • Привредни суд у Зрењанину
  • Привредни суд у Краљеву
  • Привредни суд у Крагујевцу
  • Привредни суд у Лесковцу
  • Привредни суд у Нишу
  • Привредни суд у Новом Саду
  • Привредни суд у Панчеву
  • Привредни суд у Пожаревцу
  • Привредни суд у Сомбору
  • Привредни суд у Сремској Митровици
  • Привредни суд у Суботици
  • Привредни суд у Ужицу
  • Привредни суд у Чачку
 • Прекршајни апелациони суд
  • Одељење прекршајног апелационог суда у Крагујевцу
   • Прекршајни суд у Ужицу
   • Прекршајни суд у Чачку
   • Прекршајни суд у Јагодини
   • Прекршајни суд у Крагујевцу
   • Прекршајни суд у Краљеву
   • Прекршајни суд у Крушевцу
   • Прекршајни суд у Новом Пазару
   • Прекршајни суд у Параћину
   • Прекршајни суд у Пожеги
   • Прекршајни суд у Пријепољу
   • Прекршајни суд у Аранђеловцу
   • Прекршајни суд у Рашкој
   • Прекршајни суд у Сјеници
   • Прекршајни суд у Горњем Милановцу
   • Прекршајни суд у Трстенику
  • Одељење прекршајног апелационог суда у Нишу
   • Прекршајни суд у Лесковцу
   • Прекршајни суд у Неготину
   • Прекршајни суд у Нишу
   • Прекршајни суд у Пироту
   • Прекршајни суд у Прешеву
   • Прекршајни суд у Прокупљу
   • Прекршајни суд у Врању
   • Прекршајни суд у Зајечару
  • Одељење прекршајног апелационог суда у Новом Саду
   • Прекршајни суд у Зрењанину
   • Прекршајни суд у Шапцу
   • Прекршајни суд у Кикинди
   • Прекршајни суд у Новом Саду
   • Прекршајни суд у Руми
   • Прекршајни суд у Бачкој Паланци
   • Прекршајни суд у Сенти
   • Прекршајни суд у Бечеју
   • Прекршајни суд у Сомбору
   • Прекршајни суд у Суботици
   • Прекршајни суд у Вршцу
   • Прекршајни суд у Сремској Митровици
  • Седиште прекршајног апелационог суда у Београду
   • Прекршајни суд у Лазаревцу
   • Прекршајни суд у Лозници
   • Прекршајни суд у Младеновцу
   • Прекршајни суд у Обреновцу
   • Прекршајни суд у Панчеву
   • Прекршајни суд у Пожаревцу
   • Прекршајни суд у Београду
   • Прекршајни суд у Смедереву
   • Прекршајни суд у Ваљеву

Мрежа судова

Од 1. јануара 2014. године у Србији је почела да функционише нова мрежа судова, која подразумева нову организацију судова опште и посебне надлежности.

Судови опште надлежности су основни, виши, апелациони и Врховни касациони суд.

Судови посебне надлежности су привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Прекршајни апелациони суд и Управни суд.

Врховни суд

Адреса: 
Београд, Немањина бр. 9
Телефон: 
011/ 363-5495
Факс: 
011/360-4605
Адреса е-поште: 

Апелациони суд у Београду

Адреса: 
Београд, Немањина бр. 9
Телефон: 
011/363-5041
Факс: 
011/363-5045
Адреса е-поште: 
Популација: 
1 124 503

Виши суд у Београду

Адреса: 
Београд, Ул Савска бр. 17а
Телефон: 
011/ 360-1400
Факс: 
011/668-2771
Адреса е-поште: 
Популација: 
460 791

Први основни суд у Београду

Адреса: 
Београд, Савска 17а
Телефон: 
011/360-1400
Факс: 
011/665-9167
Адреса е-поште: 
Популација: 
460 791

Други основни суд у Београду

Адреса: 
Београд, Савска 17а
Телефон: 
011/360-1422
Факс: 
011/665-9295
Адреса е-поште: 

Трећи основни суд у Београду

Адреса: 
Београд, Савска 17а, 11000
Телефон: 
011/360-1400
Адреса е-поште: 

Основни суд у Младеновцу

Адреса: 
Младеновац, Краља Александра Обреновића 76
Телефон: 
011/8231-144
Адреса е-поште: 
Популација: 
460 791

Основни суд у Обреновцу

Адреса: 
Обреновац, Александра Аце Симовића 9а
Телефон: 
011/8727-627, 011/8727-628
Адреса е-поште: 

Основни суд у Лазаревцу

Адреса: 
Лазаревац, Карађорђева 19
Телефон: 
011/8123-167, 011/8123-277
Адреса е-поште: 

Виши суд у Ваљеву

Адреса: 
Ваљево, Карађорђева 48
Телефон: 
014/294-294
Факс: 
014/221-086
Адреса е-поште: 
Популација: 
174 201

Основни суд у Ваљеву

Адреса: 
Ваљево, Карађорђева 50
Телефон: 
014/221-615
Факс: 
014/294-239
Адреса е-поште: 
Популација: 
102 872

Основни суд у Мионици

Адреса: 
Мионица, Војводе Мишића број 38
Телефон: 
014/342-1225
Адреса е-поште: 
Популација: 
26 966

Основни суд у Убу

Адреса: 
Уб, 3. октобра 4
Телефон: 
014/411-315
Адреса е-поште: 
Популација: 
44 363

Виши суд у Панчеву

Адреса: 
Панчево, Војводе Радомира Путника број 13-15
Телефон: 
013/344-366
Факс: 
013/345-184
Адреса е-поште: 
Популација: 
257 602

Основни суд у Вршцу

Адреса: 
Вршац, Жарка Зрењанина 41–43
Телефон: 
013/831-343, 833-539
Факс: 
013/831-343, 822-640
Адреса е-поште: 
Популација: 
79 836

Основни суд у Панчеву

Адреса: 
Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15
Телефон: 
013/344-366, 345-481, 351-010
Факс: 
013/346-044
Адреса е-поште: 
Популација: 
177 766

Виши суд у Смедереву

Адреса: 
Смедерево, Трг Републике 2
Телефон: 
026/226-666
Факс: 
026/222-165
Адреса е-поште: 
Популација: 
231 909

Основни суд у Смедереву

Адреса: 
Смедерево, Трг Републике 2
Телефон: 
026/613-205, 613-206
Факс: 
026/613-205
Адреса е-поште: 
Популација: 
141 253

Основни суд у Великој Плани

Адреса: 
Велика Плана, Момира Гајића 7
Телефон: 
026/516-205
Адреса е-поште: 
Популација: 
90 656

Апелациони суд у Крагујевцу

Адреса: 
Крагујевац, ул. Слободе бр. 4
Телефон: 
034-6196-000
Адреса е-поште: 
Популација: 
1 707 087

Виши суд у Јагодини

Адреса: 
Јагодина, Кнегиње Милице 86
Телефон: 
035/252-277, 252-292
Факс: 
035/222-141
Адреса е-поште: 
Популација: 
212 839

Основни суд у Јагодини

Адреса: 
Јагодина, Кнегиње Милице 84
Телефон: 
035/221-409
Факс: 
035/221-463
Адреса е-поште: 
Популација: 
82 166

Основни суд у Деспотовцу

Адреса: 
Деспотовац, Савеза Бораца 71
Телефон: 
035/611-145
Адреса е-поште: 
Популација: 
46 386

Основни суд у Параћину

Адреса: 
Параћин, ул. Мајора Марка 1
Телефон: 
035 /563-401, 563-752
Факс: 
035/563-752
Адреса е-поште: 
Популација: 
84 287

Виши суд у Крагујевцу

Адреса: 
Крагујевац, Улица Слободе 4
Телефон: 
034/6196000
Факс: 
034/619-6251
Адреса е-поште: 
Популација: 
292 284

Основни суд у Крагујевцу

Адреса: 
Крагујевац, улица Слободе бр. 4
Телефон: 
034/6196000
Адреса е-поште: 
Популација: 
222 614

Основни суд у Аранђеловцу

Адреса: 
Аранђеловац, Књаза Милоша 102
Телефон: 
034/723-986
Адреса е-поште: 
Популација: 
69 670

Виши суд у Краљеву

Адреса: 
Краљево, Карађорђева бр 5
Телефон: 
036/313-353
Факс: 
Фаx: 036/233-231
Адреса е-поште: 
Популација: 
149 234

Основни суд у Рашкој

Адреса: 
Рашка, Ратка Луковића 23
Телефон: 
036/736-109
Адреса е-поште: 
Популација: 
24 680

Основни суд у Краљеву

Адреса: 
Краљево, Пљакина 4
Телефон: 
036/334-552, 311-872
Факс: 
036/331-828
Адреса е-поште: 
Популација: 
151 886

Виши суд у Крушевцу

Адреса: 
Крушевац, Трг косовских јунака број 3
Телефон: 
037/413-668
Факс: 
037/429-589
Адреса е-поште: 
Популација: 
240 463

Основни суд у Трстенику

Адреса: 
Трстеник, Доктора Милуновића бб
Телефон: 
037/713-057
Факс: 
037/714-176
Адреса е-поште: 
Популација: 
42 989

Основни суд у Крушевцу

Адреса: 
Крушевац, Трг Косовских јунака бр.3.
Телефон: 
037/ 413-600
Факс: 
037/422-054
Адреса е-поште: 
Популација: 
154 647

Основни суд у Брусу

Адреса: 
Брус, Мике Ђорђевића 11
Телефон: 
037/3825-190
Факс: 
037/3825-837
Адреса е-поште: 
Популација: 
42 827

Виши суд у Новом Пазару

Адреса: 
Нови Пазар, Житни трг бр.16
Телефон: 
020/313-519
Факс: 
020/313-266
Адреса е-поште: 
Популација: 
148 784

Основни суд у Сјеници

Адреса: 
Сјеница, Ахмета Абдагића бб
Телефон: 
020/5741-223
Адреса е-поште: 
Популација: 
25 248

Основни суд у Новом Пазару

Адреса: 
Нови Пазар, Житни трг бр.16
Телефон: 
020/ 312-511, 331-270
Факс: 
020/331-271
Адреса е-поште: 
Популација: 
123 536

Виши суд у Ужицу

Адреса: 
Ужице, Наде Матић бр.6
Телефон: 
031/513-105
Факс: 
031/513-245
Адреса е-поште: 
Популација: 
259 681

Основни суд у Прибоју

Адреса: 
Прибој, Вука Караџића 28
Телефон: 
033/2445-171
Адреса е-поште: 
Популација: 
27 127

Основни суд у Пожеги

Адреса: 
Пожега, Уче Димитријевића број 6
Телефон: 
031/811-355, 715-981
Факс: 
031/715-982, 812-630
Адреса е-поште: 
Популација: 
60 296

Основни суд у Пријепољу

Адреса: 
Пријепоље, Валтерова 171
Телефон: 
033/712-110
Факс: 
033/712-116
Адреса е-поште: 
Популација: 
53 471

Основни суд у Ужицу

Адреса: 
Ужице, ул. Нада Матић бр.4
Телефон: 
031/513-105
Факс: 
031/513-104
Адреса е-поште: 
Популација: 
118 787

Виши суд у Чачку

Адреса: 
Чачак, Цара Душана 6
Телефон: 
032/227-258, 032/222-252
Факс: 
032/222-252
Адреса е-поште: 
Популација: 
212 149

Основни суд у Чачку

Адреса: 
Чачак, Цара Душана 8/1
Телефон: 
032/222-242, 224-117
Факс: 
032/224-117
Адреса е-поште: 
Популација: 
114 809

Основни суд у Горњем Милановцу

Адреса: 
Горњи Милановац, Кнеза Александра Карађорђевића 29
Телефон: 
032/710-217
Адреса е-поште: 
Популација: 
44 438

Основни суд у Ивањици

Адреса: 
Ивањица, Бошка Петровића бр. 9
Телефон: 
032/662-390
Адреса е-поште: 
Популација: 
52 902

Виши суд у Пожаревцу

Адреса: 
Пожаревац, ул. Јована Шербановића број 4
Телефон: 
012/523-886, 012/523-986, 012/523-877
Факс: 
012/514-215
Адреса е-поште: 
Популација: 
164 321

Основни суд у Пожаревцу

Адреса: 
Пожаревац , Трг Стевана Максимовића бр. 1
Телефон: 
012/544-090, 544-091
Факс: 
012/544-086
Адреса е-поште: 
Популација: 
95 792

Основни суд у Петровцу на Млави

Адреса: 
Петровац на Млави, Српских Владара 159
Телефон: 
012/331-260, 012/333-131
Адреса е-поште: 
Популација: 
42 809

Основни суд у Великом Градишту

Адреса: 
Велико Градиште, Житни Трг бб
Телефон: 
012/662-151, 012/662-152
Адреса е-поште: 
Популација: 
25 720

Апелациони суд у Новом Саду

Адреса: 
Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3
Телефон: 
021/4876-100
Факс: 
021/451-045
Адреса е-поште: 
Популација: 
1 923 440

Виши суд у Суботици

Адреса: 
Суботица, Сенћански пут бр. 1
Телефон: 
024/554-111
Факс: 
024/559-170
Адреса е-поште: 
Популација: 
250 293

Основни суд у Суботици

Адреса: 
Суботица, Сенћански пут бр.1
Телефон: 
024/554-111
Факс: 
024/555-629
Адреса е-поште: 
Популација: 
185 552

Основни суд у Сенти

Адреса: 
Сента, Главни Трг 2
Телефон: 
024/814-081
Адреса е-поште: 
Популација: 
64 741

Виши суд у Шапцу

Адреса: 
Шабац, Господар Јевремова бр. 8
Телефон: 
015/346-948
Факс: 
015/346-953
Адреса е-поште: 
Популација: 
297 778

Основни суд у Лозници

Адреса: 
Лозница, Јована Цвијића б.б.,
Телефон: 
015/898-135, 015/893-308
Факс: 
015/893-308
Адреса е-поште: 
Популација: 
123 106

Основни суд у Шапцу

Адреса: 
Шабац, Карађорђева 25
Телефон: 
015/354-614
Факс: 
015/354-615
Адреса е-поште: 
Популација: 
174 672

Виши суд у Зрењанину

Адреса: 
Зрењанин , Кеј 2. октобра бр. 1
Телефон: 
023/564-712, 564-840
Факс: 
023/560- 077
Адреса е-поште: 
Популација: 
306 109

Основни суд у Бечеју

Адреса: 
Бечеј, Главна бр. 6
Телефон: 
021/6911-751
Адреса е-поште: 
Популација: 
61 056

Основни суд у Зрењанину

Адреса: 
Зрењанин , Кеј 2.октобра бр.1
Телефон: 
023/ 564-737, 564-738, 566-971, 530-943
Факс: 
023/564-970
Адреса е-поште: 
Популација: 
152 882

Основни суд у Кикинди

Адреса: 
Кикинда, Светозара Милетића 1
Телефон: 
0230/423-746, 423-015
Факс: 
0230/423-015
Адреса е-поште: 
Популација: 
92 171

Виши суд у Новом Саду

Адреса: 
Нови Сад, Сутјеска број 3
Телефон: 
021/4876-100, 4876-481
Факс: 
021/521-546
Адреса е-поште: 
Популација: 
512 424

Основни суд у Бачкој Паланци

Адреса: 
Бачка Паланка, Краља Петра I 18
Телефон: 
021/754-299, 021/6042-815
Адреса е-поште: 
Популација: 
69 511

Основни суд у Новом Саду

Адреса: 
Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3
Телефон: 
021/4876-360, 4876-390
Факс: 
021/451-071
Адреса е-поште: 
Популација: 
442 913

Виши суд у Сомбору

Адреса: 
Сомбор, Венац војводе Степе Степановића 13
Телефон: 
025/224-446, 24-033
Факс: 
025/26-221
Адреса е-поште: 
Популација: 
245 783

Основни суд у Сомбору

Адреса: 
Сомбор, Венац војводе Степе Степановића бб
Телефон: 
025/22-221, 025/24-806
Адреса е-поште: 
Популација: 
144 419

Основни суд у Врбасу

Адреса: 
Врбас, Палих Бораца 9/ц
Телефон: 
021/706-477, 021/704-769
Адреса е-поште: 
Популација: 
101 364

Виши суд у Сремској Митровици

Адреса: 
Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.39
Телефон: 
022/600-100, 600-134
Факс: 
022/600-126, 600-132
Адреса е-поште: 
Популација: 
311 053

Основни суд у Сремској Митровици

Адреса: 
Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија 39
Телефон: 
022/600-104, 600-101
Факс: 
022/610-653
Адреса е-поште: 
Популација: 
79 773

Основни суд у Старој Пазови

Адреса: 
Стара Пазова, Карађорђева 3
Телефон: 
022/310-571, 022/310-075
Адреса е-поште: 
Популација: 
112 712

Основни суд у Руми

Адреса: 
Рума, Железничка 10
Телефон: 
022/478-333, 022/478-744
Адреса е-поште: 
Популација: 
84 533

Основни суд у Шиду

Адреса: 
Шид, Цара Душана бр. 4
Телефон: 
022/712-126
Адреса е-поште: 
Популација: 
34 035

Апелациони суд у Нишу

Адреса: 
Ниш, Војводе Путника бб
Телефон: 
018/506-801, 506-714
Факс: 
018/282-250
Адреса е-поште: 
Популација: 
1 238 224

Виши суд у Нишу

Адреса: 
Ниш, Вождова 23
Телефон: 
018/504-207
Факс: 
018/504-208
Адреса е-поште: 
Популација: 
375 469

Основни суд у Нишу

Адреса: 
Ниш, Вождова 23
Телефон: 
018/504-100
Факс: 
018/527-664
Адреса е-поште: 
Популација: 
298 889

Основни суд у Алексинцу

Адреса: 
Алексинац, Аце Милојевића бр. 2
Телефон: 
018/804-821
Адреса е-поште: 
Популација: 
76 580

Виши суд у Пироту

Адреса: 
Пирот, Српских владара 126
Телефон: 
010/312-447, 313-726
Факс: 
010/312-442
Адреса е-поште: 
Популација: 
92 277

Основни суд у Димитровграду

Адреса: 
Димитровград, Трг Др Зорана Ђинђића 2
Телефон: 
010/363-171
Адреса е-поште: 
Популација: 
10 056

Основни суд у Пироту

Адреса: 
Пирот, ул. Српских владара 126а
Телефон: 
010/321-585, 337-595
Факс: 
010/311-559
Адреса е-поште: 
Популација: 
82 221

Виши суд у Прокупљу

Адреса: 
Прокупље, XXI српске дивизије бр.2
Телефон: 
027/321-653, 329-074
Факс: 
027/321-667
Адреса е-поште: 
Популација: 
104 516

Основни суд у Прокупљу

Адреса: 
Прокупље, 21. Српске Дивизије бр.2
Телефон: 
027/321-784 , 321-649
Факс: 
027/321-784
Адреса е-поште: 
Популација: 
73 819

Основни суд у Куршумлији

Адреса: 
Куршумлија, Палих бораца 37
Телефон: 
027/381-702, 027/381-186
Адреса е-поште: 
Популација: 
30 697

Виши суд у Зајечару

Адреса: 
Зајечар, Генерала Гамбете бб,
Телефон: 
019/421-111, 019/421-364
Факс: 
019/422-133
Адреса е-поште: 
Популација: 
150 469

Основни суд у Бору

Адреса: 
Бор, Моше Пијаде бр.5
Телефон: 
030/458-490
Факс: 
030/458-501
Адреса е-поште: 
Популација: 
48 155

Основни суд у Књажевцу

Адреса: 
Књажевац, Кеј Димитрија Туцовића бр. 5
Телефон: 
019/731-402
Адреса е-поште: 
Популација: 
30 902

Основни суд у Зајечару

Адреса: 
Зајечар, Трг Ослобођења бр. 30.
Телефон: 
019/420-466, 421-165
Факс: 
019/422-462
Адреса е-поште: 
Популација: 
71 412

Виши суд у Неготину

Адреса: 
Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1
Телефон: 
019/542-366, 542-391
Факс: 
019/542-366
Адреса е-поште: 
Популација: 
75 693

Основни суд у Неготину

Адреса: 
Неготин , Трг Стевана Мокрањца бр. 1
Телефон: 
019/542-158
Факс: 
019/542-158
Адреса е-поште: 
Популација: 
57 514

Основни суд у Мајданпеку

Адреса: 
Мајданпек, Трг ослобођења бб
Телефон: 
030/581-218
Адреса е-поште: 
Популација: 
18 179

Виши суд у Врању

Адреса: 
Врање, Краља Стефана Првовенчаног бр. 1
Телефон: 
017/ 422-710, 422-740
Факс: 
017/ 422-711
Адреса е-поште: 
Популација: 
158 717

Основни суд у Врању

Адреса: 
Врање, 5 Конгреса бр. 2
Телефон: 
017/423-990
Факс: 
017/422-395
Адреса е-поште: 
Популација: 
87 927

Основни суд у Бујановцу

Адреса: 
Бујановац, Карађорђа Петровића бб
Телефон: 
017/651-021
Адреса е-поште: 
Популација: 
21 608

Основни суд у Сурдулици

Адреса: 
Сурдулица, Српских Владара бб
Телефон: 
017/815-083
Адреса е-поште: 
Популација: 
49 182

Виши суд у Лесковцу

Адреса: 
Лесковац, Пана Ђукића 13
Телефон: 
Тел: 016/250-313, 251-497
Факс: 
016/242-158
Адреса е-поште: 
Популација: 
281 083

Основни суд у Лебану

Адреса: 
Лебане, Цара Душана 118
Телефон: 
016/843-540, 016/843-531
Адреса е-поште: 
Популација: 
105 791

Основни суд у Лесковцу

Адреса: 
Лесковац, Косте Стаменковића бр.16
Телефон: 
016/242-812, 242-825
Факс: 
016/214-477, 212-160
Адреса е-поште: 
Популација: 
175 292

Управни суд

Адреса: 
Београд, Немањина 9
Телефон: 
011/363-5174
Факс: 
011/363-5285
Адреса е-поште: 

Седиште управног суда у Београду

Адреса: 
Београд, Немањина 9
Телефон: 
011/363-5174
Факс: 
011/363-5285
Адреса е-поште: 

Привредни апелациони суд

Адреса: 
Београд, Немањина 9
Телефон: 
011/363-5094, 363-5093
Факс: 
011/363-5142
Адреса е-поште: 

Привредни суд у Београду

Адреса: 
Београд, Масарикова 2
Телефон: 
011/2060-000, 2060-117
Факс: 
011/2060-094
Адреса е-поште: 
Популација: 
460 791

Привредни суд у Ваљеву

Адреса: 
Ваљево, Карађорђева 48
Телефон: 
014/222-170
Факс: 
014/235-649
Адреса е-поште: 
Популација: 
471 979

Привредни суд у Зајечару

Адреса: 
Зајечар, Трг Ослобођења 30
Телефон: 
019/442-072, 442-073
Факс: 
019/420-438
Адреса е-поште: 
Популација: 
242 143

Привредни суд у Зрењанину

Адреса: 
Зрењанин, Кеј 2.октобра 1
Телефон: 
023/561-929
Факс: 
023/561-929
Адреса е-поште: 
Популација: 
268 900

Привредни суд у Краљеву

Адреса: 
Краљево, Цара Душана 41
Телефон: 
036/312-519, 312-509
Факс: 
036/312-519
Адреса е-поште: 
Популација: 
565 813

Привредни суд у Крагујевцу

Адреса: 
Крагујевац, улица Слободе бр. 4
Телефон: 
034/619 -6510
Адреса е-поште: 
Популација: 
505 123

Привредни суд у Лесковцу

Адреса: 
Лесковац, Благоја Николића 1
Телефон: 
016/243-537, 243-209
Факс: 
016/244-330
Адреса е-поште: 
Популација: 
439 800

Привредни суд у Нишу

Адреса: 
Ниш, Светосавка 7-а
Телефон: 
018/522-130, 523-209
Факс: 
018/523-458
Адреса е-поште: 
Популација: 
556 281

Привредни суд у Новом Саду

Адреса: 
Нови Сад, Сутјеска 3
Телефон: 
021/452-733
Факс: 
021/452-733
Адреса е-поште: 
Популација: 
549 633

Привредни суд у Панчеву

Адреса: 
Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15
Телефон: 
013/344-366, 351-017, 343-170
Факс: 
013/351-017
Адреса е-поште: 
Популација: 
291 327

Привредни суд у Пожаревцу

Адреса: 
Пожаревац, Јована Шербановића 4
Телефон: 
012/521-652, 526-908
Факс: 
012/521-652
Адреса е-поште: 
Популација: 
362 505

Привредни суд у Сомбору

Адреса: 
Венац Живојина Мишића 23
Телефон: 
025/469-590, 25-796
Факс: 
025/25-822
Адреса е-поште: 
Популација: 
245 783

Привредни суд у Сремској Митровици

Адреса: 
Сремска Митровица, Светог Димитрија 39
Телефон: 
022/600-181, 600-182, 600-100
Факс: 
022/600-183
Адреса е-поште: 
Популација: 
311 053

Привредни суд у Суботици

Адреса: 
Суботица, Сенћански пут 1
Телефон: 
024/524-861
Факс: 
024/524-861
Адреса е-поште: 
Популација: 
250 293

Привредни суд у Ужицу

Адреса: 
Ужице, Наде Матић 6
Телефон: 
031/513-108, 513-931
Факс: 
031/520-253
Адреса е-поште: 
Популација: 
259 681

Привредни суд у Чачку

Адреса: 
Чачак, Цара Душана 6
Телефон: 
032/227-251
Факс: 
032/227-223
Адреса е-поште: 
Популација: 
212 149

Прекршајни апелациони суд

Адреса: 
Београд, Катанићева бр. 15
Телефон: 
011/7444-752; 011/7444-754; 011/6445-333
Адреса е-поште: 

Одељење прекршајног апелационог суда у Крагујевцу

Адреса: 
Крагујевац, Трг Слободе бр. 3
Телефон: 
034/ 331-757
Факс: 
034/331-757, 034/ 330-290
Адреса е-поште: 

Прекршајни суд у Ужицу

Адреса: 
Ужице, Наде Матић бр. 8
Телефон: 
031/517-590
Факс: 
031/512-347
Адреса е-поште: 
Популација: 
118 787

Прекршајни суд у Чачку

Адреса: 
Чачак, Краља Петра Првог бб
Телефон: 
032/226-105 и 032/225-273
Факс: 
032/225-105
Адреса е-поште: 
Популација: 
135 664

Прекршајни суд у Јагодини

Адреса: 
Јагодина, Кнегиње Милице бр. 15
Телефон: 
035/245-304
Факс: 
035/245-304
Адреса е-поште: 
Популација: 
158 572

Прекршајни суд у Крагујевцу

Адреса: 
Крагујевац, улица Слободе бр. 4
Телефон: 
034 619-6175
Адреса е-поште: 
Популација: 
1 542 766

Прекршајни суд у Краљеву

Адреса: 
Краљево, Трг Јована Сарића бр. 1
Телефон: 
036-321-591
Факс: 
036-321-591
Адреса е-поште: 
Популација: 
151 886

Прекршајни суд у Крушевцу

Адреса: 
Крушевац, Стевана Синђелића бр. 1
Телефон: 
037/423-723
Факс: 
037/423-722
Адреса е-поште: 
Популација: 
197 474

Прекршајни суд у Новом Пазару

Адреса: 
Нови Пазар, Житни Трг бр. 16
Телефон: 
020-311-820
Факс: 
020-311-820
Адреса е-поште: 
Популација: 
123 536

Прекршајни суд у Параћину

Адреса: 
Параћин, Томе Живановић бр. 10
Телефон: 
035/569-690, 035/563-854
Факс: 
035/569-690
Адреса е-поште: 
Популација: 
42 989

Прекршајни суд у Пожеги

Адреса: 
Пожега, Уче Димитријевића бр. 6
Телефон: 
031/811-254
Факс: 
031/811-254 локал 16
Адреса е-поште: 
Популација: 
92 343

Прекршајни суд у Пријепољу

Адреса: 
Пријепоље, Валтерова бр. 173
Телефон: 
Телефон/факс: 033/712-355, 033/716-405
Адреса е-поште: 
Популација: 
80 598

Прекршајни суд у Аранђеловцу

Адреса: 
Аранђеловац, Венац слободе бр. 10
Телефон: 
034/723-908
Факс: 
034/723-908
Адреса е-поште: 
Популација: 
69 670

Прекршајни суд у Рашкој

Адреса: 
Рашка, Карађорђева бр. 1
Телефон: 
Телефон/факс: 036/736-243
Адреса е-поште: 
Популација: 
24 680

Прекршајни суд у Сјеници

Адреса: 
Сјеница, Aхмета Абдагића бр.1
Телефон: 
020/5741-099
Факс: 
020/5741-099
Адреса е-поште: 
Популација: 
25 248

Прекршајни суд у Горњем Милановцу

Адреса: 
Горњи Милановац, Кнеза Александра бр. 29
Телефон: 
032/716-615 Писарница: 032/710-007
Факс: 
032/716-615
Адреса е-поште: 
Популација: 
44 438

Прекршајни суд у Трстенику

Адреса: 
Трстеник, Доктора Милуновића бб
Телефон: 
Телефон/ факс: 037/712-195
Адреса е-поште: 

Одељење прекршајног апелационог суда у Нишу

Адреса: 
Ниш, Николе Пашића бр. 24
Телефон: 
018/511-742, 018/511-758
Факс: 
018/511-758
Адреса е-поште: 

Прекршајни суд у Лесковцу

Адреса: 
Лесковац, Пана Ђукића бр. 18
Телефон: 
016/213-304
Факс: 
016/215-879
Адреса е-поште: 
Популација: 
281 083

Прекршајни суд у Неготину

Адреса: 
Неготин, Краљевића Марка бр. 2
Телефон: 
019/542-864
Факс: 
019/ 544-887
Адреса е-поште: 
Популација: 
75 693

Прекршајни суд у Нишу

Адреса: 
Ниш, Николе Пашића бр. 24
Телефон: 
018/511-742, 018/511-758
Факс: 
018/511-758
Адреса е-поште: 
Популација: 
1 012 062

Прекршајни суд у Пироту

Адреса: 
Пирот, Српских владара бр. 126
Телефон: 
010/320-412
Факс: 
010/337-711
Адреса е-поште: 
Популација: 
92 277

Прекршајни суд у Прешеву

Адреса: 
Прешево, Маршала Тита бб
Телефон: 
017/668-966
Факс: 
017/668-966
Адреса е-поште: 
Популација: 
3 066

Прекршајни суд у Прокупљу

Адреса: 
Прокупље, 21. Српске дивизије бр. 1
Телефон: 
Телефон/факс: 027/324-215
Адреса е-поште: 
Популација: 
74 328

Прекршајни суд у Врању

Адреса: 
Врање, Задарска бр. 2
Телефон: 
017/421-275
Факс: 
017/421-275
Адреса е-поште: 
Популација: 
155 651

Прекршајни суд у Зајечару

Адреса: 
Зајечар, Пана Ђукића 1
Телефон: 
019/422-743
Факс: 
019/442-177
Адреса е-поште: 
Популација: 
166 450

Одељење прекршајног апелационог суда у Новом Саду

Адреса: 
Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 58
Телефон: 
021/4896-191
Факс: 
021/4896-186
Адреса е-поште: 

Прекршајни суд у Зрењанину

Адреса: 
Зрењанин, Житни трг бб
Телефон: 
023/525-253, 023/548-452, 023/525-249
Факс: 
023/525-253, 023/548-452, 023/525-249
Адреса е-поште: 
Популација: 
176 729

Прекршајни суд у Шапцу

Адреса: 
Шабац, Поп Лукина бр. 2
Телефон: 
015/349-794, 015/314-355
Факс: 
015/314-355
Адреса е-поште: 
Популација: 
174 672

Прекршајни суд у Кикинди

Адреса: 
Кикинда, Светозара Милетића бр. 1
Телефон: 
0230/421-015
Факс: 
0230/426-231
Адреса е-поште: 
Популација: 
80 783

Прекршајни суд у Новом Саду

Адреса: 
Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 58
Телефон: 
021/4896-103, 021/4896-100
Факс: 
021/4896-132
Адреса е-поште: 
Популација: 
1 880 170

Прекршајни суд у Руми

Адреса: 
Рума, Железничка бр. 13
Телефон: 
Телефон/факс: 022/474-324
Адреса е-поште: 
Популација: 
197 245

Прекршајни суд у Бачкој Паланци

Адреса: 
Бачка Паланка, Краља Петра Првог бр. 18
Телефон: 
021/ 751-098
Факс: 
021/ 750-612
Адреса е-поште: 
Популација: 
82 813

Прекршајни суд у Сенти

Адреса: 
Сента, Главни трг бр. 2
Телефон: 
Телефон/факс: 024/811-580
Адреса е-поште: 
Популација: 
76 129

Прекршајни суд у Бечеју

Адреса: 
Бечеј, Данила Киша бр.8
Телефон: 
021/6912-329
Факс: 
021/6912-463
Адреса е-поште: 
Популација: 
107 465

Прекршајни суд у Сомбору

Адреса: 
Сомбор, Трг Цара Уроша бр. 1
Телефон: 
025/421-351 i 025/421-494
Факс: 
025/421-494 локал 15
Адреса е-поште: 
Популација: 
187 581

Прекршајни суд у Суботици

Адреса: 
Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1
Телефон: 
024/554-626
Факс: 
024/554-955
Адреса е-поште: 
Популација: 
185 552

Прекршајни суд у Вршцу

Адреса: 
Вршац, Васка Попе бр. 7
Телефон: 
013/836-433, 013/837-517
Факс: 
013/832-227
Адреса е-поште: 
Популација: 
79 836

Прекршајни суд у Сремској Митровици

Адреса: 
Сремска Митровица, Трг Светог Димитрија бр. 39
Телефон: 
022/600-191
Факс: 
022/600-126
Адреса е-поште: 
Популација: 
113 808

Прекршајни суд у Лазаревцу

Адреса: 
Лазаревац, Карађорђева бр. 19
Телефон: 
011/8120-636 и 011/8120-606
Факс: 
011/8120- 080
Адреса е-поште: 
Популација: 
460 791

Прекршајни суд у Лозници

Адреса: 
Лозница, Јована Цвијића бр. 20
Телефон: 
015/882-262, 015&882/305
Факс: 
015/882-305
Адреса е-поште: 
Популација: 
123 106

Прекршајни суд у Младеновцу

Адреса: 
Младеновац, Краља Петра Првог бр. 173
Телефон: 
011/8230-240
Факс: 
011/8230-240
Адреса е-поште: 
Популација: 
460 791