• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Седнице

Седнице

 

3. седница Високог савета судства од 14.02.2017. године

Високи савет судства је на седници одржаној 14. фебруара 2017. године утврдио ЈЕДИНСТВЕНУ БАЗУ ПИТАЊА ЗА ПИСАНИ ТЕСТ, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију, а у складу са Правилником о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира.

Питања су урађена по следећим областима:

Pages