• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Контакт

Високи савет судства

Адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија  
Пријем поште-писарница: Ресавска 42, 11 000 Београд, Србија  
Телефони: 011/30-27-437 – жалбена комисија судова
011/30-27-433 – дисциплински тужилац ВСС, од 10 до 12 часова
011/30-27-432 – дисциплинска комисија ВСС, од 10 до 12 часова
011/30-27-471 – притужбе, од 10 до 12 часова
011/30-27-402 – кабинет
011/30-27-440 – писарница
011/30-27-442 – статусна питања судија
011/30-27-413 – заштита података о личности (djelic.lzzpol@vss.sud.rs)
Факс: 011/30-27-470  
Е-пошта: sekretarijat@vss.sud.rs  

 

Kонтакт:  Ивана Тинтор, Руководилац групе
Јован Радоњић, Руководилац групе
Наташа Ђелић, Шеф одсека
е-маил: ivana.tintor@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-409
е-маил: jovan.radonjic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-424
е-маил: natasa.djelic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-413
     
Самостални извршиоци: Маја Станковић
Александра Марковић
Александра Грујић
е-маил: maja.stankovic@vss.sud.rs, тел. 011/3027-432
е-маил: aleksandra.markovic@vss.sud.rs, тел. 011/3027-433
е-маил: aleksandra.grujic@vss.sud.rs, тел. 011/3027-437