• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Контакт

Високи савет судства

Адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија  
Пријем поште-писарница: Ресавска 42, 11 000 Београд, Србија  
Телефони: 011/30-27-437 – жалбена комисија судова
011/30-27-406 – односи са јавношћу
011/30-27-416 – дисциплински органи
011/30-27-410 – саветник за притужбе, од 10 до 12 часова
011/30-27-402 – кабинет
011/30-27-440 – писарница
011/30-27-442 – статусна питања судија
011/30-27-413 – заштита података о личности (djelic.lzzpol@vss.sud.rs)
 
Факс: 011/30-27-470  
Е-пошта: sekretarijat@vss.sud.rs