• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Контакт

Високи савет судства

Адреса: Ресавска 42, 11 000 Београд, Србија  
Пријем поште-писарница: Ресавска 42, 11 000 Београд, Србија  
Телефони: 011/30-27-437 – жалбена комисија судова
011/30-27-433 – дисциплински тужилац ВСС, од 10 до 12 часова
011/30-27-432 – дисциплинска комисија ВСС, од 10 до 12 часова
011/30-27-471 – притужбе, од 10 до 12 часова
011/30-27-402 – кабинет
011/30-27-440 – писарница
011/30-27-442 – статусна питања судија
Факс: 011/30-27-470  
Е-пошта: sekretarijat@vss.sud.rs  

 

Kонтакт:  Мирјана Павловић, лице за заштиту података о личности
Мирјана Павловић, овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Ана Чаловска, овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Ивана Тинтор, Руководилац групе
Јован Радоњић, Руководилац групе
Наташа Ђелић, Шеф одсека
е-маил: lzzpol@vss.sud.rs, тел.011/3027-402

е-маил: informacija@vss.sud.rs, тел.011/3027-402

е-маил: informacija@vss.sud.rs, тел.011/3027-402
е-маил: ivana.tintor@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-409
е-маил: jovan.radonjic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-424
е-маил: natasa.djelic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-413

     
Самостални извршиоци: Маја Станковић
Александра Марковић
Александра Грујић
е-маил: maja.stankovic@vss.sud.rs, тел. 011/3027-432
е-маил: aleksandra.markovic@vss.sud.rs, тел. 011/3027-433
е-маил: aleksandra.grujic@vss.sud.rs, тел. 011/3027-437