• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Кабинет председника Савета

Кабинет председника Савета обавља послове који се односе на: протоколарне послове; послове односа са јавношћу; административно-техничку подршку у погледу припреме годишњих извештаја и рада председника Савета; вођење евиденција дневних активности и распореда састанака; вођење интерних књига у складу са прописима о канцеларијском пословању; састављање белешки са састанака и контакт листи; спољну и интерну комуникацију за потребе председника Савета и друге послове који су значајни за рад председника Савета.

Контакт: Зорана Делибашић e-mail: kabinet@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-402