• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Смернице за стандардизацију доставница у судским поступцима

03
Дец
2019

На основу глана 70. став 3. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др. закон, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 - др. закон, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 - одлука УС, 87/18 и 88/18 - одлука УС), Високи савет судства на седници одржаној дана 26. новембра 2019. године донео је Смернице за стандардизацију доставница у судским поступцима.