• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Информатор

Информатор о раду

Информатор о раду Високог савета судства израђен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државних органа.