• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Изборна комисија Високог савета судства

Изборна комисија организује и спроводи поступак предлагања кандидата за изборне чланове Савета из реда судија, у складу са Законом и Правилником о раду Изборне комисије Високог савета судства („Сл. гласник РС", бр. 83/15). Савет је 04. септембра 2015. године донео Одлуку о избору чланова Изборне комисије, а на седници 09. октобра 2015. године Одлуку о избору председника Изборне комисије Високог савета судства.

Категорије докумената: 

Правилници / Правила о раду изборне комисије / бирачких одбора, Упутства за спровођење поступка предлагања кандидата, Одлуке о њиховим изменама

Избори за чланове ВСС 2021. године

Решења / Одлуке о избору / престанку, чланова / председника комисије / бирачких одбора

Избори за чланове ВСС 2020. године

Обрасци

КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНЕ ЧЛАНОВЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА ОСНОВНИХ СУДОВА, ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА И ПРЕКРШАЈНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА

Избори за чланове ВСС 2016. године

Избори за чланове ВСС 2015. године

Кандидати за изборне чланове ВСС из реда судија основних судова, прекршајних судова и Вишег прекршајног суда

Решења / Одлуке о избору / престанку /, чланова / председника, комисије / бирачких одбора

Остали документи у вези са избором чланова ВСС