• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

19.
Јан.
2021.

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основни суд у Пожаревцу - "Службени гласник РС" бр. 116/20 од 16.09.2020. године

15.
Јан.
2021.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Сл. гласник РС" бр. 116/20 од 16. септембра 2020.године

15.
Јан.
2021.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у основним судовима - "Сл. гласник РС" бр. 83/20 од 10. јуна 2020.године

11.
Јан.
2021.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у основним судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године