• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

24.
Феб.
2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ - Разговори са кандидатима за именовање за заменика Дисциплинског тужиоца

18.
Феб.
2020.

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

4.
Феб.
2020.

Оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година.

28.
Јан.
2020.

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

14.
Јан.
2020.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску функцију по огласу објављеном у ,,Сл. Гл. РС“, број 65/19 од 13.09.2019.

10.
Јан.
2020.

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. јануара 2020. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

8.
Јан.
2020.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију за Управни суд