• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

30.
Јун.
2022.

Одлуку о избору судије у Врховни касациони суд и Виши суд у Новом Саду

22.
Јун.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ - Врховни касациони суд

22.
Јун.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ - Виши суд у Новом Саду

20.
Јун.
2022.

Оглас за избор председника Управног суда,,Службени гласник РС“ број 67/22 од 17. јуна 2022. године

13.
Јун.
2022.

Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

13.
Јун.
2022.

Oбавештење о датуму одржавања разговора са кандидатoм који је поднео пријаву за Апелациони суд у Београду по огласу објављеном у „Сл. гл. РС”, број 40/22 од 23.03.2022.године

10.
Јун.
2022.

Обавештење о разговорима са кандидатима који су поднели пријаве за избор председника суда, по огласу „Службени гласник РС”, број 46/22 од 8. априла 2022. године и огласу „Службени гласник РС”, број 58/22 од 18. маја 2022. године

9.
Јун.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА - Основни суд у Сурдулици

9.
Јун.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА - Прекршајни суд у Лозници

9.
Јун.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА - Основни суд у Сјеници

Pages