• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

2.
Јун.
2023.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Врховни суд по огласу објављеном у „Сл. гл. РС“, бр 17/23 од 02.03.2023. године

30.
Мај.
2023.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима из реда судија који су поднели пријаве за избор судија за апелационе судове по огласу („Службени гласник РС“, бр 115/22 и 137/22)

29.
Мај.
2023.

Oбавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве за oсновне и прекршајне судове, по огласу објављеном у ,,Сл.гл. РС”, број 137/22 од 09.12.2022. године

23.
Мај.
2023.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија по огласу објављеном у ,,Сл.гл.РС“ број 115/22 од 21. октобра 2022. године

23.
Мај.
2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПРИМЕНЕ НОВИХ ЗАКОНА:

23.
Мај.
2023.

САОПШТЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

11.
Мај.
2023.

Одлука о првом избору три члана Високог савета судства које бира Народна скупштина

28.
Апр.
2023.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!!!

28.
Апр.
2023.

ОДЛУКA О ПРВОМ ИЗБОРУ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА КОГА БИРА НАРОДНА СКУПШТИНА

18.
Апр.
2023.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији (оглас за избор судија опште и посебне надлежности Сл.Гл. 137/22 од 09.12.2022.)

Pages