• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

17.
Сеп.
2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!

17.
Сеп.
2020.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 116/20 од 16. септембра 2020. године

16.
Сеп.
2020.

Списак кандидата са оценом са испита за основне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 6. марта 2020. године

15.
Сеп.
2020.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду, апелационим и привредним судовима - "Сл. Гл. РС" бр. 83/20 од 10.06.2020. године

15.
Сеп.
2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ОДРЖАВАЊА РАЗГОВОРА СА КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВЕ ЗА ВИШЕ СУДОВЕ ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ,,СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС" БРОЈ 21/20 ОД 6. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

15.
Сеп.
2020.

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ СУДИЈА ПОРОТНИКА

14.
Сеп.
2020.

Јавни позив за подношење пријава за именовање чланова Дисциплинске комисије

14.
Сеп.
2020.

Јавни позив за подношење пријава за именовање за заменика Дисциплинког тужиоца

9.
Сеп.
2020.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Ивањици - "Сл. Гл. РС" бр. 81/20 од 05.06.2020. године

9.
Сеп.
2020.

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишим судовима - "Службени гласник РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

Pages