• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

17.
Јун.
2024.

Јавни конкурс за избор судија (,,Службени гласник РС” бр. 52/24 од 14. јуна 2024. године)

17.
Јун.
2024.

Јавни конкурс за избор председника судова (,,Службени гласник РС” бр. 52/24 од 14. јуна 2024. године)

13.
Јун.
2024.

Обавештење о полагању заклетве судија

7.
Јун.
2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за именовање судије за представника правосуђа у својству посматрача у Европској правосудној мрежи у грађанским и привредним стварима

7.
Јун.
2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријаве за именовање члана Етичког одбора Високог савета судства

7.
Јун.
2024.

Листа кандидата са коначном оценом са испита за привредни суд по јавном конкурсу који је објављен у „Сл.гл. РС”, бр. 18/24 од 08.03.2024.год.

7.
Јун.
2024.

ЛИСТА КАНДИДАТА СА ОЦЕНОМ СА ИСПИТА - Виши судови

4.
Јун.
2024.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за више судове („Сл.гл. РС” бр. 85/23 од 06.10.2023. године и 18/24 од 08.03.2024. године)

30.
Мај.
2024.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА - Основни суд у Крушевцу и Основни суд у Пожеги

30.
Мај.
2024.

Обавештење датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за основне и прекршајне судове („Сл.гл. РС” бр. 116/23 од 26.12.2023. године и „Сл. гл. РС” бр. 18/24 од 08.03.2024. године )

Pages