• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

24.
Нов.
2022.

Предлог одлуке о избору председника судова

17.
Нов.
2022.

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију по огласу објављеном у ,,Сл.Гл. РС“, број 93/21 од 24.09.2021.г. и ,,Сл.Гл. РС“, број 68/21 од 07.07.2021.г.

17.
Нов.
2022.

Одлуку о предлогу кандидата за председнике судова по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 58/22 од 18.05.2022. године

17.
Нов.
2022.

Oбавештење о датуму одржавања испита са кандидатом који је поднео пријаву за Виши суд у Сремској Митровици, по огласу објављеном у „Сл. гл. РС”, број 62/22 од 27.05.2022.године

15.
Нов.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКЕ СУДОВА - ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 58/22 ОО 18.05.2022)

15.
Нов.
2022.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКО Ј ФУНКЦИЈИ ЗА ДРУГИ ИЛИ ВИШИ СУД - ОСНОВНИ СУД СОМБОР -

4.
Нов.
2022.

Предлог одлуке о избору судија које се први пут бирају на судијску функцију

2.
Нов.
2022.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за основне и прекршајне судове

28.
Окт.
2022.

Предлог одлуке о избору председника судова од 13.10.2022. године

28.
Окт.
2022.

Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију од 13.10.2022. године

Pages