• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

14.
Јан.
2020.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску функцију по огласу објављеном у ,,Сл. Гл. РС“, број 65/19 од 13.09.2019.

10.
Јан.
2020.

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. јануара 2020. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

8.
Јан.
2020.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију за Управни суд