• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

19.
Окт.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 19.10.2018. годие

19.
Окт.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 19.10.2018. годие

17.
Окт.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Врховни касациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 37/18 од 11.05.2018. године

16.
Окт.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Привредни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 47/18 од 20.06.2018. године

16.
Окт.
2018.

Обавештење о одлагању разговора са кандидатима

11.
Окт.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Прекршајни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

11.
Окт.
2018.

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за председнике Основних судова у Новом Саду и Јагодини, по Огласу број 39/18 од 25.05.2018. године

5.
Окт.
2018.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Основни суд у Лесковцу, Прокупљу и Лебану, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

5.
Окт.
2018.

Резултати испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр 39/18 од 25.05.2018. године

3.
Окт.
2018.

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за Управни суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 39/2018 од 25.05.2018. године

Pages