• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

7.
Дец.
2023.

Исправка коначне оцене са испита за основни суд

7.
Дец.
2023.

Одлуке о избору судија донете на седници Високог савета судства 07.12.2023. године

5.
Дец.
2023.

Јавни позив за подношење пријава за именовање за заменика Дисциплинског тужиоца

4.
Дец.
2023.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ- Виши суд у Нишу ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 115/22 ОД 21.10.2022).

1.
Дец.
2023.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Први, Други и Трећи основни суд у Београду („Службени гласник РС” бр. 52/23 од 23. јуна 2023. године).

30.
Нов.
2023.

Одлуке о избору судија

30.
Нов.
2023.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима за избор судија за Прекршајни суд у Београду, Прекршајни суд у Лазаревцу и Прекршајни суд у Обреновцу („Сл.Гл. РС” бр. 52/23 од 23. јуна 2023.).

29.
Нов.
2023.

Листа кандидата са коначном оценом са испита за привредни суд, по огласу објављеном у ,,Сл. гласнику РС" бр. 79/23 од 15.09.2023. године

28.
Нов.
2023.

Листа кандидата са коначном оценом са испита за основне и прекршајне судове, по огласу објављеном у ,,Сл. гласнику РС" бр. 79/23 од 15.09.2023. године

28.
Нов.
2023.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима више судове („Сл.Гл. РС” бр. 52/23 од 23. јуна 2023.).

Pages