• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

8.
Дец.
2021.

Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

8.
Дец.
2021.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за Привредни апелациони суд, Виши суд у Београду, Виши суд у Новом Саду и Виши суд у Нишу, по Огласу објављеном у „Сл. гл. РС” бр. 107/21 од 12.11.2021. године

2.
Дец.
2021.

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију

2.
Дец.
2021.

Одлука о избору судија

1.
Дец.
2021.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - НЕДОЗВОЉЕНИ УТИЦАЈ НА СУДИЈУ

1.
Дец.
2021.

Листа кандидата са оценом са испита за основне судове по Огласу објављеном у ,,Сл.гл. РС“ бр.93/21 од 24.09.2021.године

29.
Нов.
2021.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број број 112/21 од 26. новембра 2021. године

25.
Нов.
2021.

Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију донет на седници Високог савета судства одржаној дана 18. новембра 2021. године

25.
Нов.
2021.

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за основни и прекршајни суд по Огласима објављеним у „Сл. гл. РС” бр. 53/21 од 28.05.2021. године и бр.93/21 од 24.09.2021. године

25.
Нов.
2021.

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ДРУГИ ИЛИ ВИШИ СУД - ВИШИ СУД У ПРОКУПЉУ, ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ, ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Pages