• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Вредновање рада судија и председника судова

Правилник за вредновање рада судија

Високи савет судства је на седници одржаној 8. маја 2015. године донео Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова. Измене и допуне Правилника сачињене су у складу са препорукама које су дате од стране Европске комисије.

Овај правилник ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јула 2015. године.

Јавни позив за Комисије за вредновање рада судија !!!!