• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Избор за судије

Избор за судије

Списак кандидата са оценом са испита за Врховни касациони суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 22.01.2019. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ ВИШЕ СУДОВЕ У НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ПАНЧЕВУ, ЗРЕЊАНИНУ И ВАЉЕВУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 69/18 ОД 14.09.2018. ГОДИНЕ