• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Избор за судије

Избор за судије

Избор кандидата за судије на сталној судијској функцији за Врховни касациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 104/2017 од 22.11.2017. године