• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор за судије

Избор за судије

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Управни суд, по огласу („Службени гласник РС“, бр. 115/22 и 137/22)

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Управни суд, по огласу („Службени гласник РС“, бр. 115/22 и 137/22)

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Управни суд, по огласу („Службени гласник РС“, бр. 115/22 и 137/22)

Обавештење о датуму одржавања разговора са кандидатима који су поднели пријаве за избор судија за Управни суд, по огласу („Службени гласник РС“, бр. 115/22 и 137/22)