• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Избор за судије

Избор за судије

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Апелационим судовима („Сл. Гласник РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВИШЕ СУДОВЕ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 103/18 ОД 26.12.2018. ГОДИНЕ

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА УПРАВНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 103/18 ОД 26.12.2018. ГОДИНЕ

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 17.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 15.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 11.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) – 10.04.2019. године

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године) - 08.04.2019. године

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредном суду у Ужицу, Зајечару и Крагујевцу („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године и „Сл. Гласник РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године )

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки („Службени гласник РС”, број 103/18 од 26. децембар 2018. године)

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 103/18 ОД 26.12.2018. ГОДИНЕ

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Бачкој Паланци, Зајечару, Крушевцу, Нишу, Панчеву, Пироту, Руми и Чачку („Службени гласник РС”, број 8/19 од 08. фебруара 2019. године)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Вишем суду у Београду, Краљеву, Пироту, Суботици и Шапцу („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)

Испит и разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)

Испит и разговори са кандидатима који суд поднели пријаву на Оглас за избор судија у Врховном касационом суду по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 22.01.2019. године

КАНДИДАТИ ИЗ РЕДА СУДИЈА НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ ВИШЕ СУДОВЕ У НИШУ, КРАГУЈЕВЦУ, ПАНЧЕВУ, ЗРЕЊАНИНУ И ВАЉЕВУ, ПО ОГЛАСУ ОБЈАВЉЕНОМ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БР. 69/18 ОД 14.09.2018. ГОДИНЕ