• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења - 2019. година

24.
Дец.
2019.

Предлог одлуке Високог савета судства од 24. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

24.
Дец.
2019.

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 24. децембра 2019. године

24.
Дец.
2019.

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ СУДИЈА ПОРОТНИКА

23.
Дец.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Апелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 75/19 од 23.10.2019. године

18.
Дец.
2019.

Предлог одлуке Високог савета судства од 09. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

9.
Дец.
2019.

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 09. децембра 2019. године

9.
Дец.
2019.

Предлог одлуке Високог савета судства од 09. децембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

3.
Дец.
2019.

Смернице за стандардизацију доставница у судским поступцима

2.
Дец.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

2.
Дец.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 84/19 од 29. новембра 2019. године

Pages