• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Архива саопштења - 2019 година

13.
Јун.
2019.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију

12.
Јун.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Аранђеловцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године

12.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Привредни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

12.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши суд у Зрењанину, Виши суд у Крушевцу, Виши суд у Неготину и Виши суд у Суботици, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

12.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Апелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

11.
Јун.
2019.

Одлука о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску ф-ју у Прекршајни суд у Панчеву

4.
Јун.
2019.

Одлука о избору судија по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 8/19 од 8. фебруара 2019. године

4.
Јун.
2019.

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

4.
Јун.
2019.

Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију у Управном суду

4.
Јун.
2019.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

Pages