• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Радна група за израду Нацрта правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија и председника судова