• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Комисија за одлучивање о приговору на решење о оцени судског помоћника

Савет је 1. децембра 2015. године донео Одлуку о образовању Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника. Рад Комисије регулисан је Правилником о раду Комисије за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника ("Сл. гласник РС", број 116/12).