• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Приступ информацијама од јавног значаја

По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сваки орган јавне власти мора остваривати права на приступ информацијама од јавног значаја.