• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

О Високом савету судства

O visokom savetu sudstva

Савет је независан државни орган који обезбеђује и јемчи независност суда, судијe, председника суда и судијe поротника.

Конституисан је 6. априла 2009. године.

У оквиру своје надлежности Савет остварује сарадњу са Високим саветом тужилаштва, другим органoм Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или градске општине, јавнoм службом, имаоцем јавних овлашћења и другим физичким и правним лицем, правосудним саветом друге државе и међународном организацијом.