• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

О Високом савету судства

O visokom savetu sudstva

Високи савет судства је независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност судова и судија. Конституисан је 6. априла 2009. године и има 11 чланова.

У оквиру своје надлежности Савет остварује сарадњу са Државним већем тужилаца, државним и другим органима и организацијама, судским саветима других држава и међународним организацијама.