• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

02
Дец
2019

Комисија Високог савета судства утврдила је коначну листу кандидата са оценом са испита за Управни суд, по Огласу објављеном  у "Сл. Гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године, коју објављује дана 02.12.2019. године на својој интернет страници у 10:10 часова.