• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Састав ВСС

У састав Високог савета судства улазе председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са законом.

Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је један са територије аутономних покрајина, и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.

Према члану 5, Закона о Високом савету судства, објављеног у „Службеном гласнику Р.С.“ бр. 116/2008, 101/2010, 88/2011 и 106/2015, Савет има 11 чланова.  

Чланови Савета су председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са овим законом.

Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је најмање један са територије аутономних покрајина и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.

Поступак предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства је на линку Изборна комисија.

Жак Павловић

Рођен сам 07.08.1973. године у Смедеревској Паланци. Основну школу сам завршио у Марковцу. Потом сам похађао Гимназију у Великој Плани, који сам завршио 1993. Исте године уписујем Правни факултет у Београду и одлазим на одслужење војног рока. Студирао сам од 1994.-2000.године. Правосудни испит сам положио фебруара 2004.године. Говорим француски и енглески језик. Отац сам двоје деце.

Детаљније

Гордана Вељовић

Рођена 10.01.1965. године у Тополи. Завршила Прву крагујевачку гимназију и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу. Судија Општинског суда у Крагујевцу од 1999. до краја 2009. године. Судија Вишег суда у Крагујевцу 2010-2017. године. Судија Апелационог суда у Крагујевцу од 2017. године. У децембру 2021. године изабрана за члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова, на функцију ступила 03.03.2022. године.

Детаљније

Марија Аранђеловић Јуреша

Рођена сам 17.11.1967. године у Нишу где сам завршила основну школу и гимназију „Стеван Сремац“. Дипломирала сам на Правном факултету у Београду 21.06.1993. године.
Дана 26.05.1998. године изабрана сам за судију Првог општинског суда у Београду.
Одлуком Високог савета судства  27.02.2018. године сам упућена на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.
Одлуком Високог савета судства  01.10.2018. године изабрана сам за судију Вишег суда у Београду.
У децембру 2020. године изабрана сам за члана Високог савета судства из реда виших и привредних судова у Републици Србији, а на коју функцију ступам дана 06.04.2021. године.

Детаљније

Зорана Делибашић

Зорана Делибашић, рођена је 16.11.1959. године, у Београду, где је завршила основну школу, Пету београдску гимназију и Правни факултет, где и данас живи, са супругом Гораном и кћерком Андреом.
-Судија Петог општинског суда (1992);
-Судија Окружног суда у Београду – другостепено грађанско одељење (2001);
-Судија Апелационог суда у Београду (2009);
-Судија Врховног касационог суда (2018);
-Члан Програмског савета Правосудне академије (2018).

 

Детаљније

Снежана Бјелогрлић

Рођена 6.1.1968. године у Зеници, БиХ. Завршила средњу Управну школу у Зеници и Правни факултет Универзитета у Београду. Од 1995. године живи у Ивањици. Удата, мајка двоје деце.

Детаљније

Вукица Кужић

Рођена 1969. године у Новом Саду. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 1993. године.
Радни однос засновала 1994. године у Општинском суду у Новом Саду као судијски приправник, а након положеног правосудног испита наставља рад у истом суду као стручни сарадник.
Средином 2003. године изабрана је за судију Општинског суда у Новом Саду, где поступа у грађанској материји. 2009. године бирана је за судију Основног суда у Новом Саду, у ком је била председник Грађанског одељења и заменик председника суда све до  2013. године када је бирана за судију Вишег суда у Новом Саду.

Детаљније