• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Састав ВСС

У састав Високог савета судства улазе председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са законом.

Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је један са територије аутономних покрајина, и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.

Према члану 5, Закона о Високом савету судства, објављеног у „Службеном гласнику Р.С.“ бр. 116/2008, 101/2010, 88/2011 и 106/2015, Савет има 11 чланова.  

Чланови Савета су председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са овим законом.

Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је најмање један са територије аутономних покрајина и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.

Поступак предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства је на линку Изборна комисија.

Драгомир Милојевић

Драгомир Милојевић

Председник Врховног касационог суда Републике Србије, председник Високог савета судства.

Детаљније

Нела Кубуровић

Министар правде Републике Србије.

Детаљније
Петар Петровић

Петар Петровић

Председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије.

Детаљније
Бранислава Горавица

Бранислава Горавица

Судија. Рођена у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1982. године са просечном оценом 9,66

Детаљније
судија Иван Јовичић

Иван Јовичић

Судија. Рођен је у Гучи, где је завршо и основну и средњу школу. Дипломирао је 1989. године на Правном факултету у Београду. Правосудни испит положо је 1992. године.

Детаљније
судија Саво Ђурђић

Саво Ђурђић

Судија. Рођен 1957. године у Тузли. Правни факултет завршио у Београду, 1981. гoдинe.
Прво запослење: секретар ШОМО „Д. Јенко“ у Београду-Раковица. Правосудни испит положио 1984. године у Београду.

Детаљније
судија Матија Радојичић

Матија Радојичић

Судија. Рођен у Ваљеву. Завршио Девету београдску гимназију и Земунску гимназију. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1993. године. Правосудни испит положио у октобру 1995. године.

Детаљније
судија Славица Милошевић Газивода

Славица Милошевић Газивода

Судија. Рођена je у Београду 1961. године. Удата је и мајка троје деце. Основну школу и Гимназију је завршила у Београду. Дипломирала је 1986. године на Правном факултету у Београду. Правосудни испит положила је 1987.

Детаљније

Александар Пантић

Судија. Рођен је 1959. године у Косовској Митровици. Ожењен. Отац двоје деце. Основну школу и Гимназију завршио је у Нишу, где је 1982. године и дипломирао на Правном факултету.

Детаљније

Ранко Кеча

Професор правног факултета. Рођен је 1950. у Мостару.

Дипломирао је 1974. године на Правном факултету у Новом Саду. На истом факултету је магистрирао 1980. године, одбранивши рад „Судско поравнање“.

Детаљније