• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Састав ВСС

Савет има 11 чланова.

Чланови Савета су шест судија које бирају судије, четири истакнута правника које бира Народна скупштина те председник Врховног суда, као члан по положају.

Савет има председника Савета, кога на пет година бира Савет међу изборним члановима Савета из реда судија.

Председник Савета представља Савет, сазива и председава седницама Савета, усклађује рад Савета, стара се о спровођењу аката Савета и врши друге послове у складу са законом и актима Савета.

Савет има потпредседника Савета, кога на пет година бира Савет међу изборним члановима Савета које бира Народна скупштина.

Потпредседник Савета обавља послове председника у случају његовог одсуства или спречености.

 

 

Жак Павловић

Члан ВСС из реда судија

Рођен сам 07.08.1973. године у Смедеревској Паланци. Основну школу сам завршио у Марковцу. Потом сам похађао Гимназију у Великој Плани, који сам завршио 1993. Исте године уписујем Правни факултет у Београду и одлазим на одслужење војног рока. Студирао сам од 1994.-2000.године. Правосудни испит сам положио фебруара 2004.године.

Детаљније

Гордана Вељовић

Члан ВСС из реда судија

Рођена 10.01.1965. године у Тополи. Завршила Прву крагујевачку гимназију и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу. Судија Општинског суда у Крагујевцу од 1999. до краја 2009. године.

Детаљније

проф. др Јелена Вучковић

Члан ВСС из реда истакнутих правника

Детаљније

Марија Аранђеловић Јуреша

Члан ВСС из реда судија

Рођена сам 17.11.1967. године у Нишу где сам завршила основну школу и гимназију „Стеван Сремац“. Дипломирала сам на Правном факултету у Београду 21.06.1993. године. Дана 26.05.1998. године изабрана сам за судију Првог општинског суда у Београду.

Детаљније

Александар Поповић

Члан ВСС из реда истакнутих правника

Радно искуство и образовање:
Правни факултет у Београду уписао у јуну 1993 и на истом дипломирао у јуну 1998. У октобру 1998 запослио се као приправник у Трећем општинском суду у Београду.

Детаљније

Зорана Делибашић

Председник ВСС

Зорана Делибашић, рођена је 16.11.1959. године, у Београду, где је завршила основну школу, Пету београдску гимназију и Правни факултет, где и данас живи, са супругом Гораном и кћерком Андреом.

Детаљније

Јасмина Васовић

Председник ВС, Члан ВСС по положају

 

https://www.vk.sud.rs/sr-lat/predsednik-suda

Детаљније

Снежана Бјелогрлић

Члан ВСС из реда судија

Рођена 6.1.1968. године у Зеници, БиХ. Завршила средњу Управну школу у Зеници и Правни факултет Универзитета у Београду. Од 1995. године живи у Ивањици. Удата, мајка двоје деце.

Детаљније

Вукица Кужић

Члан ВСС из реда судија

Рођена 1969. године у Новом Саду. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 1993. године. Радни однос засновала 1994. године у Општинском суду у Новом Саду као судијски приправник, а након положеног правосудног испита наставља рад у истом суду као стручни сарадник.

Детаљније

Срђан Стефановић

Члан ВСС из реда истакнутих правника

Детаљније