• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

30.
Сеп.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Виши суд у Нишу и Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године

27.
Сеп.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Основни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

27.
Сеп.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Виши суд у Београду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. године

19.
Сеп.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 66/19 од 18. септембра 2019. године

18.
Сеп.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Више судове, по Огласима објављеним у "Службеном гласнику РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. и бр. 48/19 од 05.07.2019.

18.
Сеп.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Пироту ("Сл. Гласник РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године)

17.
Сеп.
2019.

Предлог одлуке о избору судија по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 11/19 од 20. фебруара 2019. године

17.
Сеп.
2019.

Предлог одлуке о избору председника судова са седнице Високог савета судства од 10.09.2019. године

16.
Сеп.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 65/19 од 13. септембра 2019. Године

11.
Сеп.
2019.

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. септембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

Pages