• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

12.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши суд у Зрењанину, Виши суд у Крушевцу, Виши суд у Неготину и Виши суд у Суботици, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

12.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Апелациони суд у Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

11.
Јун.
2019.

Одлука о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску ф-ју у Прекршајни суд у Панчеву

4.
Јун.
2019.

Одлука о избору судија по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 8/19 од 8. фебруара 2019. године

4.
Јун.
2019.

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

4.
Јун.
2019.

Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију у Управном суду

4.
Јун.
2019.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

4.
Јун.
2019.

Саопштење Високог савет судства поводом иступа појединих народних посланика на седници Народне скупштине Републике Србије од 20. маја 2019. године

3.
Јун.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Апелациони и Виши судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

30.
Мај.
2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике у Основним и Прекршајним судовима "Сл. Гласник РС" бр. 18/19 од 15.03.2019. године

Pages