• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

22.
Окт.
2019.

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни суд у Пироту по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19 од 5. јула 2019.

22.
Окт.
2019.

Одлука о избору судије у Основни суд у Пироту по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19 од 5. јула 2019.

17.
Окт.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредним судовима ("Сл. гласник РС" бр. 65/19 и 66/19)

16.
Окт.
2019.

Предлог Одлуке о избору председника судова са седнице Високог савета судства од 08.10.2019. године

8.
Окт.
2019.

Одлука о избору судија по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 45/19 од 21. јуна 2019. године и ,,Службеном гласнику РС“ број 48/19 од 5. јула 2019. године

8.
Окт.
2019.

Одлука Високог савета судства о предлогу кандидата за председнике судова

7.
Окт.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. бр. 48/19 од 05.07.2019.

4.
Окт.
2019.

Оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година.

2.
Окт.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Основни суд у Пироту, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године

1.
Окт.
2019.

Претходна листа кандидата за председнике суда - Прекршајни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

Pages