• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

20.
Мај.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Прекршајни суд у Крушевцу, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику" бр. 8/19 од 08.02.2019.године

16.
Мај.
2019.

Разговори са кандидатима који су конкурисали за председнике привредних судова - "Службени гласник РС бр.18/19" од 15.03.2019. године

16.
Мај.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Апелационе судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

15.
Мај.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Привредни Апелациони суд , по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 13/19 од 28.02.2019. године

13.
Мај.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Више судове ("Сл. Гласник РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године)

13.
Мај.
2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

25.
Апр.
2019.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ТЕРМИНА РАЗГОВОРА ЗА ПРЕКРШАЈНЕ СУДОВЕ

24.
Апр.
2019.

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 11/19 од 20.02.2019. године

22.
Апр.
2019.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима ("Сл. Гласник РС" 8/2019 од 08.02.2019. године)

22.
Апр.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Привредне судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године и у "Сл. Гласнику РС" бр. 11/19 од 20.02.2019. године

Pages