• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштења

9.
Мар.
2020.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Виши суд у Краљеву, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 81/19 од 15.11.2019. године

9.
Мар.
2020.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 21/20 од 6. март 2020. Године

3.
Мар.
2020.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

24.
Феб.
2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ - Разговори са кандидатима за именовање за заменика Дисциплинског тужиоца

18.
Феб.
2020.

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

4.
Феб.
2020.

Оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година.

28.
Јан.
2020.

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

14.
Јан.
2020.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску функцију по огласу објављеном у ,,Сл. Гл. РС“, број 65/19 од 13.09.2019.

10.
Јан.
2020.

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. јануара 2020. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

8.
Јан.
2020.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију за Управни суд

Pages