• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

8.
Нов.
2019.

Јавни позив за подношење пријава за именовање за заменика Дисциплинког тужиоца

8.
Нов.
2019.

Обавештење о лицу одређеном за заштити података о личности у Високом савету судства

7.
Нов.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Виши суд у Београду - "Службени гласник РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године

5.
Нов.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Привредне судове, по Огласима објављеним у "Службеном гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године и 66/19 од 18.09.2019. године

1.
Нов.
2019.

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

31.
Окт.
2019.

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 65/19 од 13.09.2019. године

29.
Окт.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управни суд ("Сл. гласник РС" бр. 65/19)

25.
Окт.
2019.

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију за Основни суд у Пироту

23.
Окт.
2019.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ТЕРМИНА РАЗГОВОРА СА КАНДИДАТИМА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУДОВЕ "Сл.Гласник РС" бр. 65/19 и "Сл.Гласник РС" 66/19

23.
Окт.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 75/19 од 23. октобра 2019. године

Pages