• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Saopštenja

30.
Jun.
2022.

Odluku o izboru sudije u Vrhovni kasacioni sud i Viši sud u Novom Sadu

22.
Jun.
2022.

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE - Vrhovni kasacioni sud

22.
Jun.
2022.

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE - Viši sud u Novom Sadu

20.
Jun.
2022.

Oglas za izbor predsednika Upravnog suda,,Službeni glasnik RS“ broj 67/22 od 17. juna 2022. godine

13.
Jun.
2022.

Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

13.
Jun.
2022.

Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatom koji je podneo prijavu za Apelacioni sud u Beogradu po oglasu objavljenom u „Sl. gl. RS”, broj 40/22 od 23.03.2022.godine

10.
Jun.
2022.

Obaveštenje o razgovorima sa kandidatima koji su podneli prijave za izbor predsednika suda, po oglasu „Službeni glasnik RS”, broj 46/22 od 8. aprila 2022. godine i oglasu „Službeni glasnik RS”, broj 58/22 od 18. maja 2022. godine

9.
Jun.
2022.

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA - Osnovni sud u Surdulici

9.
Jun.
2022.

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA - Prekršajni sud u Loznici

9.
Jun.
2022.

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA - Osnovni sud u Sjenici

Pages