• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenja

14.
Jan.
2020.

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju po oglasu objavljenom u ,,Sl. Gl. RS“, broj 65/19 od 13.09.2019.

10.
Jan.
2020.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 10. januara 2020. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

8.
Jan.
2020.

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku finkciju za Upravni sud