• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Saopštenja

1.
Dec.
2023.

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave za izbor sudija za Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu („Službeni glasnik RS” br. 52/23 od 23. juna 2023. godine).

30.
Nov.
2023.

Odluke o izboru sudija

30.
Nov.
2023.

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima za izbor sudija za Prekršajni sud u Beogradu, Prekršajni sud u Lazarevcu i Prekršajni sud u Obrenovcu („Sl.Gl. RS” br. 52/23 od 23. juna 2023.).

29.
Nov.
2023.

Lista kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za privredni sud, po oglasu objavljenom u ,,Sl. glasniku RS" br. 79/23 od 15.09.2023. godine

28.
Nov.
2023.

Lista kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za osnovne i prekršajne sudove, po oglasu objavljenom u ,,Sl. glasniku RS" br. 79/23 od 15.09.2023. godine

28.
Nov.
2023.

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima više sudove („Sl.Gl. RS” br. 52/23 od 23. juna 2023.).

28.
Nov.
2023.

NASLOV: VAŽNO SAOPŠTENJE !!!

27.
Nov.
2023.

PRETHODNE LISTA KANDIDATA ZA SUDIJE (za više, osnove i privredne sudove po oglasima 115/22 i 137/22)

23.
Nov.
2023.

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave za izbor sudija za Osnovni sud u Šapcu („Službeni glasnik RS” br. 52/23 od 23. juna 2023. godine).

23.
Nov.
2023.

VAŽNO SAOPŠTENJE !!! (izmena datuma razgovora za predsednike sudova)

Pages