• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenja

17.
Sep.
2019.

Odluka o izboru sudija po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“ broj 11/19 od 20. februara 2019. godine

17.
Sep.
2019.

Odluka o izboru predsednika sudova sa sednice Visokog saveta sudstva od 10.09.2019. godine

16.
Sep.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 65/19 od 13. septembra 2019. Godine

11.
Sep.
2019.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 10. septembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

10.
Sep.
2019.

Odluka Visokog saveta sudstva od 10.09.2019. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

27.
Avg.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Više sudove ("Sl. Glasnik RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine i "Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine)

27.
Avg.
2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine

17.
Jul.
2019.

Polaganje zakletve sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku funkciju

5.
Jul.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 48/19 od 5. jula 2019. godine

24.
Jun.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - Službeni glasnik RS” broj 45/19 od 21. juna 2019. godine

Pages