• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Saopštenja

19.
Jan.
2021.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovni sud u Požarevcu - "Službeni glasnik RS" br. 116/20 od 16.09.2020. godine

15.
Jan.
2021.

Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu - "Sl. glasnik RS" br. 116/20 od 16. septembra 2020.godine

15.
Jan.
2021.

Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u osnovnim sudovima - "Sl. glasnik RS" br. 83/20 od 10. juna 2020.godine

11.
Jan.
2021.

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u osnovnim sudovima - "Službeni glasnik RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine