• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

25.
Мар.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС” број 20/19 од 22. марта 2019. године.

25.
Мар.
2019.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Основном суду у Великом Градишту, Зрењанину, Ивањици, Краљеву, Крушевцу, Мионици и Рашки ("Сл. Гласник РС" 103/2018 од 26.12.2018. године)

18.
Мар.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА - "Сл. Гласник РС" бр. 18/19 од 15. марта 2019. године

15.
Мар.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Привредном суду у Ужицу, Зајечару и Крагујевцу

15.
Мар.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

14.
Мар.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

14.
Мар.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Врховни касациони суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

13.
Мар.
2019.

САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 12.03.2019. ГОДИНЕ

13.
Мар.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Више судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

12.
Мар.
2019.

Обавештење о датуму одржавања испита са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном суду у Бачкој Паланци, Зајечару, Крушевцу, Нишу, Панчеву, Пироту, Руми и Чачку („Сл. Гласник РС“ бр. 8/19 од 08.02.2019. године

Pages