• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

1.
Мар.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 13/19 од 28. фебруара 2019. године

28.
Феб.
2019.

Обавештење о датуму разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Управном суду („Сл. Гласник РС“ бр. 103/2018 од 26.12.2018. године)

26.
Феб.
2019.

МИШЉЕЊЕ, ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА НА РАДНИ ТЕКСТ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА ЗА ПЕРИОД ОД 2019 -2024. ГОДИНЕ

26.
Феб.
2019.

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

22.
Феб.
2019.

Обавештење о одржавању испита за Више судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

20.
Феб.
2019.

Обавештење о одржавању испита за Управни суд, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

20.
Феб.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС”, број 11/19 од 20. фебруара 2019. године

12.
Феб.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС”, број 8/19 од 8. фебруара 2019. године

7.
Феб.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Врховни касациони суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

6.
Феб.
2019.

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

Pages