• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Више судове ("Сл. Гласник РС" бр. 45/19 од 21.06.2019. године и "Сл. Гласник РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године)

27
Авг
2019

Високи савет судства обавештава кандидате који су поднели пријаве на оглас за избор судија у Виши суд у Београду који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 45/19 од 21. јуна 2019. године, Виши суд у Новом Саду и Виши суд у Нишу који је објављен у “Службеном гласнику РС“ бр. 48/19 од 05. јула 2019. године, а који имају обавезу да полажу испит за више судове, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира (списак у прилогу бр. 1), да ће се испит за више судове одржати дана 18. септембра 2019. године у 09,00 часова у библиотеци Високог савета судства, улица Ресавска 42, Београду.

Разговор са кандидатима који подлежу обавези из члана 50 став 3. Закона о судијама,  обавиће се истог дана, по завршетку испита, а према распореду у прилогу бр. 2.