• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука Високог савета судства од 10.09.2019. године о предлогу кандидата за председнике судова

10
Сеп
2019

Високи савет судства на седници одржаној 10. септембра 2019. године по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 18/19 од 15. марта 2019. године, донео је: