• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. септембра 2019. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

11
Сеп
2019

 Високи савет судства на седници одржаној 10. септембра 2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  11/19 од 20. марта 2019. године и у ,,Службеном гласнику РС“, број 20/19 од 22. марта 2019. године донео је: