• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Догађаји за јул 2018.

Јул 2018.
03
Јул
2018

Резултати испита за Прекршајне и Основне судове

04
Јул
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Виши судови, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

09
Јул
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Aапелациони суд у Нишу, Управни, Виши суд у Нишу, Врању и Привредни суд Нови Сад, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

11
Јул
2018

Саопштење Комисије Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима

11
Јул
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Aпелациони суд у Београду, Крагујевцу, Виши суд у Новом Саду, Пожаревцу, Крагујевцу и Београду, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

11
Јул
2018

Саопштење Високог савета судства у вези са разговорима са кандидатима који су конкурисали за основне и прекршајне судове

13
Јул
2018

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Виши суд у Зајечару, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

13
Јул
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 13. јула 2018. године

13
Јул
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 13. јула 2018. године

20
Јул
2018

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ПРЕШЕВУ

24
Јул
2018

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 19. и 20. јула 2018. године

27
Јул
2018

Упутство и образац предлога за поравнање према Упутству за РР

19
Јул
2018

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА У ВЕЗИ ПРОМЕНА УСТАВА