• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Упутство и образац предлога за поравнање према Упутству за РР

27
Јул
2018

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић, Државни правобранилац Оливера Станимировић, министар правде Нела Кубуровић и директор Правосудне академије Ненад Вујић, 18. јула 2018. године потписали су Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року.