• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року

19
Јул
2018

Дана 18. јула 2018. године председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић,  министарска правде Нела Кубуровић, државни правобранилац Оливера Станимировић и директор Правосудне академије Ненад Вујић потписали су  Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року.