• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 13. јула 2018. године

13
Јул
2018

Високи савет судства на седници одржаној 13. јула 2018.  године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  14/18 од 23. фебруара 2018. године  донео је

I

Одлуку о избору једног судије за Управни суд: 

1. Алексић Снежана, судија Основног суда у Краљеву.

II

Одлуку о избору четири  судије за Апелациони суд у Београду: 

1.  Кларић Живковић Марина, судија Вишег суда у Београду,
2. Поповић Растко, судија Вишег суда у Београду,
3. Вељић Зорица, судија Вишег суда у Београду,
4. Гарчевић Ирена, судија Вишег суда у Београду.

III

Одлуку о избору  три судије за Апелациони суд у Крагујевцу : 

1. Ђурић Зорица, судија Вишег суда  у Крагујевцу,
2. Кривчевић Дринка, судија Основног суда у Кргујевцу,
3. Прешић Александра, судија Основног суда у Крагујевцу.

IV

Одлуку о избору три судије за Апелациони суд у Нишу:

1. Крстић Дрaган, судија Вишег суда у Нишу,
2. Тодоровић Снежана, судија Вишег суда у Нишу,
3. Златковић Милица, судија Вишег суда у Нишу.

V

Одлуку о избору двоје судија за Виши суд у Врању: 

1. Стојичић Зорица, судија Основног суда у Врању,
2. Стојевић Милена, судија Основног суда у Врању.

 

VI

Одлуку о избору  двоје судија за Виши суд у Крагујевцу:

1. Вуковић Јелена, судија Основног суда у Крагујевцу,
2. Обрадовић Ивана, судија Основног суда у Крагујевцу.

 

VII

Одлуку о избору  седам судија за Виши суд у Нишу:

1. Савић Тамара, судија Основног суда у Нишу,
2. Миладиновић Јелена, судија Основног суда у Нишу,
3. Александра Мојашевић Крстић, судија Основног суда у Нишу,
4. Вујачић Бојан, судија Основног суда у Нишу,
5. Алексић Нела, судија Основног суда у Нишу,
6. Стефанова  Мира, судија Основног суда у Нишу,
7. Тонић Катарина, судија Основног суда у Нишу.

VIII

Одлуку о избору седам судија за Виши суд у Новом Саду:

1. Стаменић Ана, судија Основног суда у Новом Саду,
2. Латиновић Гордана,  судија Основног суда у Новом Саду,
3. Раковић Сања, судија Основног суда у Новом Саду,
4. Савић Срђан, судија Основног суда у Новом Саду
5. Душић Весна, судија Основног суда у Новом Саду,
6. Неатница Дејан, судија Основног суда у Новом Саду,
7. Будимир Анита, судија Основног суда у Врбасу.

IX

Одлуку о избору двоје судија за Виши суд у Пожаревцу:

1. Перић Милица, судија Основног суда у Пожаревцу,
2. Тошић Вујош, судија Основног суда у Пожаревцу.

X

Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Зајечару:

1. Милидраговић Бранка, судија Основног суда у Зајечару.

XI

Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Чачку:

1. Филиповић Владан, судија Основног суда у Чачку.