• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштење Комисије Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима

11
Јул
2018

У складу са чланом 20. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, Комисија Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима, након извршеног увида у испитни материјал кандидата Савић Ђорђа, идентификациони број 520865,  утврдила је да је кандидат Савић Ђорђе, на писаном тесту остварио оцену 5 (пет), док му је због техничке грешке у писању, погрешно написана оцена 3 (три), остварена на писаном задатку, због чега је и укупна оцена са испита 4 (четири), погрешно утврђена. Имајући у виду напред наведено, Комисија Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима, објављује следећу исправку:

ИСПРАВЉА СЕ оцена на писаном задатку, идентификациони број 520865, кандидата Савић Ђорђа, тако што уместо погрешно написане оцене 3 (три), треба да стоји исправно оцена 4 (четири).

ИСПРАВЉА СЕ оцена којом се изражава успех на испиту, кандидата Савић Ђорђа, тако што уместо погрешно написане оцене 4 (четири), треба да стоји исправно оцена 5 (пет).

У складу са чланом 20. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, Комисија Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима, након извршеног увида, утврдила је да је у испитни материјал кандидата Алексић Цветковић Оливере, идентификациони број 133771, у делу испитног материјала, који чини писани задатак, услед техничке грешке, погрешно здружен писани задатак другог кандидата, чији је идентификациони број 137731, а који је на писаном задатку добио оцену 2 (два).

Дакле, кандидат Алексић Цветковић Оливера, идентификациони број 133771, на писаном тесту остварила је оцену 5 (пет), док јој је услед техничке грешке, на писаном задатку погрешно утврђена оцена 2 (два), због чега је и укупна оцена са испита 4 (четири), погрешно утврђена. Имајући у виду напред наведено, Комисија Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима, објављује следећу исправку:

ИСПРАВЉА СЕ оцена на писаном задатку, идентификациони број 133771, кандидата Алексић Цветковић Оливере, тако што уместо погрешно написане оцене 2 (два), треба да стоји исправно оцена 5 (пет).

ИСПРАВЉА СЕ оцена којом се изражава успех на испиту, кандидата Алексић Цветковић Оливере, тако што уместо погрешно написане оцене 4 (четири), треба да стоји исправно, оцена 5 (пет).

У складу са чланом 20. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, Комисија Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима, након извршеног увида у испитни материјал кандидата са идентификационим бројем 137731, утврђено је да је реч о кандидату Бошковић Јелени, као и то да се у испитном материјалу овог кандидата налазио писани задатак кандидата Алексић Цветковић Оливере, идентификациони број 133771, која је на писаном задатку добила оцену 5 (пет). Утврђено чињенично стање условљава исправку оцене којом се изражава успех на испиту, кандидату Бошковић Јелени, с обзиром на то да је на писаном задатку добила оцену 2 (два), а не како је услед грешке било наведено 5 (пет). Имајући у виду напред наведено, Комисија Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима, објављује следећу исправку:

ИСПРАВЉА СЕ оцена на писаном задатку, идентификациони број 137731, кандидата Бошковић Јелене, тако што уместо погрешно написане оцене 5 (пет), треба да стоји исправно оцена 2 (два).

ИСПРАВЉА СЕ оцена којом се изражава успех на испиту, кандидата Бошковић Јелене, тако што уместо погрешно написане оцене 5 (пет), треба да стоји исправно, оцена 4 (четири).

У складу са чланом 20. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, Комисија Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима, утврдила је након извршеног увида у испитни материјал Вељовић Зорице, идентификациони број 156594,  да је настала грешка у бодовању и рачунању одговора у писаном тесту и да је кандидат Вељовић Зорица, остварила 46 бодова, што је утицало на висину оцене са писаног теста, као и то да је услед техничке грешке, кандидату Вељовић Зорици, на писаном задатку погрешно утврђена оцена 4 (четири), због чега је и укупна оцена са испита 4 (четири), погрешно утврђена. Имајући у виду напред наведено, Комисија Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима, објављује следећу исправку:

ИСПРАВЉА СЕ оцена са писаног теста, идентификациони број 156594, кандидата Вељовић Зорице, тако што уместо погрешно написане оцене 4 (четири), треба да стоји исправно, оцена 5 (пет).

ИСПРАВЉА СЕ оцена на писаном задатку са идентификационим бројем 156594, кандидата Вељовић Зорице, тако што уместо погрешно написане 4 (четири), треба да стоји исправно оцена 5 (пет).

ИСПРАВЉА СЕ оцена којом се изражава успех на испиту, кандидата Вељовић Зорице, тако што уместо погрешно написане оцене 4 (четири), треба да стоји исправно оцена 5 (пет).

У складу са чланом 20. Правилника о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, Комисија Високог савета судства у поступку избора судија у основним и прекршајним судовима, утврдила је након извршеног увида у испитни материјал Петровић Андријане, идентификациони број 7309095,  да је кандидат Петровић Андријана, на писаном тесту остварила оцену 5 (пет), док јој је због техничке грешке у писању, погрешно написана оцена 3 (три) остварена на писаном задатку, због чега је и оцена којом се изражава успех на испиту 4 (четири), погрешно утврђена. Имајући у виду напред наведено, Комисија доноси одлуку:

ИСПРАВЉА СЕ оцена на писаном задатку, идентификациони број 7309095, кандидата Петровић Андријане, тако што уместо погрешно написане оцене 3 (три), треба да стоји исправно оцена 4 (четири).

ИСПРАВЉА СЕ оцена којом се изражава успех на испиту, кандидата Петровић Андријане, тако што уместо погрешно написане оцене 4 (четири), треба да стоји исправно, оцена 5 (пет).