• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Догађаји за март 2020.

Март 2020.
03
Мар
2020

Обавештење о датуму одржавања испита и разговора са кандидатима који суд поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајном апелационом суду - "Службени гласник РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

09
Мар
2020

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 21/20 од 6. март 2020. Године

09
Мар
2020

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 21/20 од 6. март 2020. Године

09
Мар
2020

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Виши суд у Краљеву, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 81/19 од 15.11.2019. године

15
Мар
2020

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ !!!

16
Мар
2020

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 27/20 од 13. марта 2020. године

16
Мар
2020

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - "Службени гласник РС" број 27/20 од 13. марта 2020. године

16
Мар
2020

Оглас за избор председника судова - "Сл. Гласник РС" бр. 27/20 од 13.03.2020. године

16
Мар
2020

Оглас за избор председника судова - "Сл. Гласник РС" бр. 27/20 од 13.03.2020. године

17
Мар
2020

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ - Упутство о раду Високог савета судства са странкама за време ванредног стања

17
Мар
2020

ОБАВЕШТЕЊЕ - Комуникација путем електронске адресе

17
Мар
2020

НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!

18
Мар
2020

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

19
Мар
2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ЗАКЉУЧКА СА СЕДНИЦЕ ВСС !!!