• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

18
Мар
2020

На седници одржаној 18.03.2020. године Високи савет судства је донео закључак који представља конкретизацију тачка 6. и 7. Препоруке за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године, донетог од стране Министра правде 17.03.2020. године