• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ !!!

17
Мар
2020

Имајући у виду Одлуку о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020. године ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ  кандидати који су заинтересовани да поднесу пријаве за избор судија на огласе који су  објављени  у ,,Службеном гласнику РС“ број 21/20 и у ,,Службеном гласнику РС“, број 27/20 и кандидати који су заинтересовани да поднесу пријаву за избор председника суда на оглас који је објављен у ,,Службеном гласнику РС“ број 27/20 да пријаву могу поднети на мејл адресу sekretarijat@vss.sud.rs

У пријави је потребно навести за који суд се подноси пријава, јединствен матични број грађана и име и презиме кандидата.