• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Događaji za mart 2020.

Mart 2020.
03
Mar
2020

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu - "Službeni glasnik RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine

09
Mar
2020

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 21/20 od 6. mart 2020. Godine

09
Mar
2020

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 21/20 od 6. mart 2020. Godine

09
Mar
2020

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud – Viši sud u Kraljevu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 81/19 od 15.11.2019. godine

15
Mar
2020

VAŽNO SAOPŠTENJE !!!

16
Mar
2020

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 27/20 od 13. marta 2020. godine

16
Mar
2020

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 27/20 od 13. marta 2020. godine

16
Mar
2020

Oglas za izbor predsednika sudova - "Sl. Glasnik RS" br. 27/20 od 13.03.2020. godine

16
Mar
2020

Oglas za izbor predsednika sudova - "Sl. Glasnik RS" br. 27/20 od 13.03.2020. godine

17
Mar
2020

VAŽNO SAOPŠTENJE - Uputstvo o radu Visokog saveta sudstva sa strankama za vreme vanrednog stanja

17
Mar
2020

OBAVEŠTENJE - Komunikacija putem elektronske adrese

17
Mar
2020

NOVO OBAVEŠTENJE !!!

18
Mar
2020

VAŽNO SAOPŠTENJE

19
Mar
2020

OBAVEŠTENJE O ISPRAVCI ZAKLJUČKA SA SEDNICE VSS !!!