• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Оглас за избор председника судова - "Сл. Гласник РС" бр. 27/20 од 13.03.2020. године

16
Мар
2020

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47, а у вези са чланом 80. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 10. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену  стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj 94/16), оглашава избор председника за:

                              Назив суда

                                       I    

  • Виши суд у Сремској Митровици

                                      II         

1.

Основни суд у Врању

2.

Основни суд у Врбасу

3.

Основни суд у Мајданпеку

4.

Основни суд у Младеновцу

5.

Основни суд у Димитровграду

6.

Основни суд у Зрењанину

7.

Основни суд у Лебану

8.

Основни суд у Шиду

9.

Основни суд у Сремској Митровици

10.

Основни суд у Руми

11.

Основни суд у Сенти

                                     III                                    

1.

Привредни суд у Зрењанину

2.

Привредни суд у Нишу

3.

Привредни суд у Панчеву

4.

Привредни суд у Сомбору

                                  IV

1.

Прекршајни суд у Крушевцу

2.

Прекршајни суд у Панчеву

3.

Прекршајни суд у Рашкој

4.

Прекршајни суд у Трстенику

5.

Прекршјани суд у Чачку

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане чланом 69.  Закона о судијама да поднесу пријаву.

Уз пријаву на оглас потребно је да кандидат достави личну и радну биографију. Кандидат за председника суда доставља и писани програм рада у коме износи своје виђење проблема о функционисању суда, начин решавања проблема и идеје за унапређење рада суда.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор председника суда”.

Текст огласа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 27/20 од 13. марта 2020. године.

Последњи дан за подношење пријава је 25. мај 2020. године.