• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Prekršajni sud u Aranđelovcu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 20/19 od 22.03.2019. godine

12
Jun
2019

Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je konačnu listu kandidata sa ocenom sa ispita za Prekršajni sud u Aranđelovcu, po Oglasu objavljenom  u "Sl. Glasniku RS" br. 20/19 od 22.03.2019. godine, koje objavljuje dana 12.06.2019. godine na svojoj internet stranici u 14:20 časova.