• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Sednice

Sednice

 

3. sednica Visokog saveta sudstva od 14.02.2017. godine

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 14. februara 2017. godine utvrdio JEDINSTVENU BAZU PITANJA ZA PISANI TEST, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira.

Pitanja su urađena po sledećim oblastima:

Pages