• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Komisija za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

Pravilnik za vrednovanje rada sudija

Komisija za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova ima tri člana, koje Savet imenuje iz reda izbornih članova Saveta - sudija. Komisija iz stava 1. ovog člana donosi odluku o otpočinjanju postupka vrednovanja rada sudija i predsednika sudova, kojom se za svaki sud određuje datum kada komisije otpočinju postupak vrednovanja i datum okončanja postupka vrednovanja, sedište suda u kome komisije vrše vrednovanje, imenuje sekretare komisija, koordinira rad komisija i daje predloge za unapređenje postupka vrednovanja i rada komisija.

Komisija podnosi Savetu izveštaj o preduzetim radnjama u postupku vrednovanja rada sudija i predsednika sudova.

Kategorije dokumenata: 

Javni poziv za Komisije za vrednovanje rada sudija