• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Sastav VSS

U sastav Visokog saveta sudstva ulaze predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i osam izbornih članova koje bira Narodna skupština, u skladu sa zakonom.

Izborne članove čine šest sudija sa stalnom sudijskom funkcijom, od kojih je jedan sa teritorije autonomnih pokrajina, i dva ugledna i istaknuta pravnika sa najmanje 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta.

Prema članu 5, Zakona o Visokom savetu sudstva, objavljenog u „Službenom glasniku R.S.“ br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015, Savet ima 11 članova.  

Članovi Saveta su predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i osam izbornih članova koje bira Narodna skupština, u skladu sa ovim zakonom.

Izborne članove čine šest sudija sa stalnom sudijskom funkcijom, od kojih je najmanje jedan sa teritorije autonomnih pokrajina i dva ugledna i istaknuta pravnika sa najmanje 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta.

Postupak predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva je na linku Izborna komisija.

Snežana Bjelogrlić

Rođena 6.1.1968. godine u Zenici, BiH. Završila srednju Upravnu školu u Zenici i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 1995. godine živi u Ivanjici. Udata, majka dvoje dece.

Detaljnije

Vukica Kužić

Rođena 1969. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine.
Radni odnos zasnovala 1994. godine u Opštinskom sudu u Novom Sadu kao sudijski pripravnik, a nakon položenog pravosudnog ispita nastavlja rad u istom sudu kao stručni saradnik.
Sredinom 2003. godine izabrana je za sudiju Opštinskog suda u Novom Sadu, gde postupa u građanskoj materiji. 2009. godine birana je za sudiju Osnovnog suda u Novom Sadu, u kom je bila predsednik Građanskog odeljenja i zamenik predsednika suda sve do  2013. godine kada je birana za sudiju Višeg suda u Novom Sadu.

Detaljnije

Žak Pavlović

Rođen sam 07.08.1973. godine u Smederevskoj Palanci. Osnovnu školu sam završio u Markovcu. Potom sam pohađao Gimnaziju u Velikoj Plani, koji sam završio 1993. Iste godine upisujem Pravni fakultet u Beogradu i odlazim na odsluženje vojnog roka. Studirao sam od 1994.-2000.godine. Pravosudni ispit sam položio februara 2004.godine. Govorim francuski i engleski jezik. Otac sam dvoje dece.

Detaljnije

Gordana Veljović

Rođena 10.01.1965. godine u Topoli. Završila Prvu kragujevačku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sudija Opštinskog suda u Kragujevcu od 1999. do kraja 2009. godine. Sudija Višeg suda u Kragujevcu 2010-2017. godine. Sudija Apelacionog suda u Kragujevcu od 2017. godine. U decembru 2021. godine izabrana za člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, na funkciju stupila 03.03.2022. godine.

Detaljnije

Marija Aranđelović Jureša

Rođena sam 17.11.1967. godine u Nišu gde sam završila osnovnu školu i gimnaziju „Stevan Sremac“. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Beogradu 21.06.1993. godine.
Dana 26.05.1998. godine izabrana sam za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu.
Odlukom Visokog saveta sudstva  27.02.2018. godine sam upućena na rad u Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.
Odlukom Visokog saveta sudstva  01.10.2018. godine izabrana sam za sudiju Višeg suda u Beogradu.
U decembru 2020. godine izabrana sam za člana Visokog saveta sudstva iz reda viših i privrednih sudova u Republici Srbiji, a na koju funkciju stupam dana 06.04.2021. godine.

Detaljnije

Zorana Delibašić

Zorana Delibašić, rođena je 16.11.1959. godine, u Beogradu, gde je završila osnovnu školu, Petu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet, gde i danas živi, sa suprugom Goranom i kćerkom Andreom.
-Sudija Petog opštinskog suda (1992);
-Sudija Okružnog suda u Beogradu – drugostepeno građansko odeljenje (2001);
-Sudija Apelacionog suda u Beogradu (2009);
-Sudija Vrhovnog kasacionog suda (2018);
-Član Programskog saveta Pravosudne akademije (2018).

 

Detaljnije