• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Sastav VSS

Savet ima 11 članova.

Članovi Saveta su šest sudija koje biraju sudije, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština te predsednik Vrhovnog suda, kao član po položaju.

Savet ima predsednika Saveta, koga na pet godina bira Savet među izbornim članovima Saveta iz reda sudija.

Predsednik Saveta predstavlja Savet, saziva i predsedava sednicama Saveta, usklađuje rad Saveta, stara se o sprovođenju akata Saveta i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Saveta.

Savet ima potpredsednika Saveta, koga na pet godina bira Savet među izbornim članovima Saveta koje bira Narodna skupština.

Potpredsednik Saveta obavlja poslove predsednika u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

 

 

Marija Aranđelović Jureša

Član VSS iz reda sudija

Rođena sam 17.11.1967. godine u Nišu gde sam završila osnovnu školu i gimnaziju „Stevan Sremac“. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu u Beogradu 21.06.1993. godine. Dana 26.05.1998. godine izabrana sam za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu.

Detaljnije

Aleksandar Popović

Član VSS iz reda istaknutih pravnika

Radno iskustvo i obrazovanje:
Pravni fakultet u Beogradu upisao u junu 1993 i na istom diplomirao u junu 1998. U oktobru 1998 zaposlio se kao pripravnik u Trećem opštinskom sudu u Beogradu.

Detaljnije

Zorana Delibašić

Predsednik VSS

Zorana Delibašić, rođena je 16.11.1959. godine, u Beogradu, gde je završila osnovnu školu, Petu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet, gde i danas živi, sa suprugom Goranom i kćerkom Andreom.

Detaljnije

Snežana Bjelogrlić

Član VSS iz reda sudija

Rođena 6.1.1968. godine u Zenici, BiH. Završila srednju Upravnu školu u Zenici i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 1995. godine živi u Ivanjici. Udata, majka dvoje dece.

Detaljnije

Vukica Kužić

Član VSS iz reda sudija

Rođena 1969. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. Radni odnos zasnovala 1994. godine u Opštinskom sudu u Novom Sadu kao sudijski pripravnik, a nakon položenog pravosudnog ispita nastavlja rad u istom sudu kao stručni saradnik.

Detaljnije

Srđan Stefanović

Član VSS iz reda istaknutih pravnika

Detaljnije

Žak Pavlović

Član VSS iz reda sudija

Rođen sam 07.08.1973. godine u Smederevskoj Palanci. Osnovnu školu sam završio u Markovcu. Potom sam pohađao Gimnaziju u Velikoj Plani, koji sam završio 1993. Iste godine upisujem Pravni fakultet u Beogradu i odlazim na odsluženje vojnog roka. Studirao sam od 1994.-2000.godine. Pravosudni ispit sam položio februara 2004.godine.

Detaljnije

Gordana Veljović

Član VSS iz reda sudija

Rođena 10.01.1965. godine u Topoli. Završila Prvu kragujevačku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Sudija Opštinskog suda u Kragujevcu od 1999. do kraja 2009. godine.

Detaljnije

prof. dr Jelena Vučković

Član VSS iz reda istaknutih pravnika

Detaljnije