• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Sektor za materijalno - finansijske poslove

U Sektoru za materijalno-finansijske poslove (u daljem tekstu: Sektor) obavljaju se stručno-operativni i studijsko-analitički poslovi koji se odnose na: planiranje i izvršenje budžeta za Savet; predlaganje dela budžeta za rad sudova za tekuće rashode, osim rashoda za sudsko osoblje i održavanje opreme i objekata, kao i raspodelu ovih sredstava;  prenos sredstava sudovima iz sudskih taksi; praćenje i analizu naplate sudskih taksi; planiranje i realizaciju postupaka javnih nabavki za Savet i sudove; finansijsko-računovodstvene poslove; evidentiranje i praćenje izvršenja budžeta; kvalitativnu analizu utroška sredstava za Savet i sudove sa aspekta potrebnih sredstava za nesmetan rad; sačinjavanje finansijskih izveštaja; vršenje nadžora nad namenskim korišćenjem budžetskih sredstava i vršenje nadžora nad finansijskim i materijalnim poslovanjem sudova; dostavljanje podataka za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Sektora; praćenje propisa iz oblasti finansija i drugih oblasti od značaja za rad Sektora i druge poslove iz oblasti materijalno-finansijskih poslova. „

U Sektoru za materijalno-finansijske poslove obrazuju se sledeće unutrašnje jedinice:

  • Odsek za budžet i analitičko-planske poslove,
  • Odsek za finansijsko-računovodstvene poslove.

Kontakt: Branka Tomašević, pomoćnik sekretara, e-mail: branka.tomasevic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-428