• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Izbor predsednika u sudovima

Izbor predsednika u sudovima

Odluka Visokog saveta sudstva od 26.03.2018. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova