• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odsek za finansijsko računovodstvene poslove

Odsek za finansijsko-računovodstvene poslove obavlja poslove koji se odnose na: sprovođenje smernica i uputstva ministarstva nadležnog za finansije; planiranje, izvršenje i praćenje budžeta za Savet; javne nabavke, praćenje i realizaciju zaključenih ugovora; evidentiranje poslovnih promena i finansijskih transakcija u pomoćnim knjigama Saveta; usklađivanje stanja glavne knjige sa pomoćnim knjigama; konsolidaciju i sravnjivanje izveštaja o izvršenju budžeta sudova; sačinjavanje finansijskih izveštaja za sudove i Savet; kontrolu računovodstvene dokumentacije; obavlja i druge poslove iz delokruga  Odseka. 

Kontakt: Drago Vidović, šef Odseka za finansijsko-računovodstvene poslove, e-mail: drago.vidovic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-429.